Komunalno društvo Pag d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za nabavu radova na izmještanju magistralnog cjevovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198 (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da od 21. lipnja do 26. lipnja 2018. godine eventualne primjedbe i prijedloge dostave preko portala javne nabave EOJN-a.

office 1209640 960 720

Komunalno društvo Pag d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, nabava radova na izmještanju magistralnog cjevovda Kolan- Pag ugrožen klizištem

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 08. lipnja do 18. lipnja 2018. godine eventualne primjedbe i prijedloge dostave preko portala javne nabave EOJN-a. Pogledaj - Predhodno savjetovanje

Komunalno društvo Pag d.o.o. u zimskoj sezoni održavanja glavnog kanalizacijskog kolektora i kućnih priključaka utvrdilo je nepravilnosti kod jednog dijela spajanja objekta na sustav javne odvodnje. Stoga ovim putem još jednom molimo sve korisnike sustava javne odvodnje da provjere svoje priključke sukladno Tehničkim uvjetima priključenja na komunalnu infrastrukturu.

Komunalno društvo Pag d.o.o. dana 30.travnja 2018.godine ponudilo je Prijedlog novog cjenika kao i Odluku o cijeni vodnih usluga. Na istu je 21.svibnja 2018. godine Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić dao je Suglasnost i primjenjuje se od 01. lipnja 2018.godine.