Komunalno društvo Pag d.o.o. u 2017.godini započelo je edukacijom djelatnika za rad na UPOV u organizaciji TCC Danubius. U ovoj godini završena je edukacija za prvog djelatnika, dok će drugi djelatnik edukaciju završiti u veljači 2018.godine.
Troškovi će se sufinancirati su u omjeru od 80 % Hrvatske vode/20% KD Pag. Na nivou cijele Hrvatske edukaciju su odobrene za 50 komunalnih društava pa smatramo velikim uspjehom to što naša dva djelatnika sudjeluju u ovom projektu.
Odgovorno osoblje koje radi na takovim uređajima treba biti jako dobro upoznato sa procesom rada, strojevima i mjernim instrumentima pošto su ovakvi uređaji puno složeniji i reagiraju osjetljivije na promjene u hidraulici ili opterećenju. Nadalje, takvi zaposlenici se trebaju brinuti za pripadajuću dokumentaciju, održavanje, kontrolu troškova, organizaciju i konačno rizike koji se na kraju tiču i osoba koje donose odluke u komunalnim organizacijama. Dakle, samo optimalizacijom rada i održavanjem možemo držati cijene pročišćavanja otpadnih voda unutar granica prihvatljivih za građane.

Dobivene su pravomoćne uporabne dozvole za infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Paga kojima se unaprijedila kvaliteta života stanovnika. Radi se o projektu vodoopskrbe „Izgradnja vodoopskrbnog sustava Košljun - Sv. Martin" i projektu odvodnje projekta „Izgradnja kanalizacijskog kolektora Lokunja – Sv. Jelena“

Ovih dana očekuju se tehnički pregledi za infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Paga kojima se unaprijedila kvaliteta života stanovnika. Radi se o projektu vodoopskrbe „Izgradnja vodoopskrbnog sustava Košljun - Sv. Martin" i projektu odvodnje projekta „Izgradnja kanalizacijskog kolektora Lokunja – Sv. Jelena“

Ovih dana Komunalno društvo Pag ishodovalo je pravomoćnu lokacijsku dozvolu za planirani zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2.skupine i to za Izgradnju trase magistralnog cjevovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem. Ovaj projekt je prioritet na planu vodoopskrbe. Izgradnja trase magistralnog cjevovoda se nalazi na klizištu županijske ceste L630001 Crkvine – Sv. Duh. Komunalno društvo Pag nakon obavljenog postupka bagatelne nabave potpisalo je ugovor u listopadu 2016.godine o izradi Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta izgradnje trase magistralnog cjevovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem. Ovu projektnu dokumentaciju sufinancirale su Hrvatske vode u omjeru 80%/20%. Nakon ishodovanja pravomoćne lokacijske dozvole Komunalno društvo Pag d.o.o. odmah je pristupilo postupku nepotpunog izvlaštenja koji je radi velikog broja vlasnika zemljišta na projektiranoj trasi neophodan.

- Dokument - Lokacijska dozvola – klizište - pogledaj

Poštovani korisnici, zbog dugog sušnog razdoblja i ekstremno visokih temperatura dolazi do povećane potrošnje vode.
Molimo građane na štednju vode kako bi se izbjegla daljnja ograničenja u isporuci.
Zahvaljujemo na razumijevanju.