aman1474422

Molimo sve potrošače da zbog nadolazećih zimskih uvjeta i niskih temperatura pristupe zaštiti mjernih mjesta (vodomjera) umetanjem izolacijskog materijala u mjerna okna ( stiropor je pogodan materijal) , kako bi spriječili oštećenja i smrzavanje vodomjera tokom zimskih mjeseci, te na taj način izbjegli trošak zamjene oštećenog vodomjera. Preporučamo da za zaštitu ne koristite materijale koji upijaju vodu poput kartona, spužve, tekstila i dr.

obavijestii

Komunalno društvo Pag d.o.o., dana 29. prosinca 2017. godine objavilo je natječaj za Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda mjesta Proboj kod naselja Košljun. Navedeni natječaj objavljen je pod brojem 2017/S F5-0027775

PDF dokument u privitku - pogledaj

Komunalno društvo Pag

Dobivene su pravomoćne uporabne dozvole za infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Paga kojima se unaprijedila kvaliteta života stanovnika. Radi se o projektu vodoopskrbe „Izgradnja vodoopskrbnog sustava Košljun - Sv. Martin" i projektu odvodnje projekta „Izgradnja kanalizacijskog kolektora Lokunja – Sv. Jelena“

Komunalno društvo Pag d.o.o. u 2017.godini započelo je edukacijom djelatnika za rad na UPOV u organizaciji TCC Danubius. U ovoj godini završena je edukacija za prvog djelatnika, dok će drugi djelatnik edukaciju završiti u veljači 2018.godine.
Troškovi će se sufinancirati su u omjeru od 80 % Hrvatske vode/20% KD Pag. Na nivou cijele Hrvatske edukaciju su odobrene za 50 komunalnih društava pa smatramo velikim uspjehom to što naša dva djelatnika sudjeluju u ovom projektu.
Odgovorno osoblje koje radi na takovim uređajima treba biti jako dobro upoznato sa procesom rada, strojevima i mjernim instrumentima pošto su ovakvi uređaji puno složeniji i reagiraju osjetljivije na promjene u hidraulici ili opterećenju. Nadalje, takvi zaposlenici se trebaju brinuti za pripadajuću dokumentaciju, održavanje, kontrolu troškova, organizaciju i konačno rizike koji se na kraju tiču i osoba koje donose odluke u komunalnim organizacijama. Dakle, samo optimalizacijom rada i održavanjem možemo držati cijene pročišćavanja otpadnih voda unutar granica prihvatljivih za građane.

Ovih dana Komunalno društvo Pag ishodovalo je pravomoćnu lokacijsku dozvolu za planirani zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2.skupine i to za Izgradnju trase magistralnog cjevovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem. Ovaj projekt je prioritet na planu vodoopskrbe. Izgradnja trase magistralnog cjevovoda se nalazi na klizištu županijske ceste L630001 Crkvine – Sv. Duh. Komunalno društvo Pag nakon obavljenog postupka bagatelne nabave potpisalo je ugovor u listopadu 2016.godine o izradi Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta izgradnje trase magistralnog cjevovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem. Ovu projektnu dokumentaciju sufinancirale su Hrvatske vode u omjeru 80%/20%. Nakon ishodovanja pravomoćne lokacijske dozvole Komunalno društvo Pag d.o.o. odmah je pristupilo postupku nepotpunog izvlaštenja koji je radi velikog broja vlasnika zemljišta na projektiranoj trasi neophodan.

- Dokument - Lokacijska dozvola – klizište - pogledaj