Obavještavamo cijenjeno građanstvo da će se u periodu od 08.-13.05.2017. godine vršiti ispiranje kanalizacijskih kolektora na području grada Paga. Molimo građane za strpljenje i razumijevanje u toku izvođenja radova.

Komunalno društvo Pag d.o.o. - Za komunalne djelatnosti Pag
Br. BN 01 /2017 | Pag, 20. travnja 2017.

Na temelju članka 12. st. 2. Pravilnika o bagatelnoj nabavi roba, radova i usluga Komunalnog društva Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul. braće Fabijanić b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo), u postupku nabave usluge izrade projektne dokumentacije za modernizaciju i nadogradnju nadzorno upravljačkog sustava vodovoda i odvodnje za potrebe Društva, direktorica Društva donosi slijedeću

ODLUKU o odabiru ponude

1.Naručitelj: Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul. braće Fabijanić b.b., OIB: 08382999002
2.Predmet nabave: usluge izrade projektne dokumentacije za modernizaciju i nadogradnju nadzorno upravljačkog sustava vodovoda i odvodnje ,
3.Broj dostavljanih ponuda: 3,
4.Broj valjanih ponuda: 2 . Ponuditelj Agentor plus d.o.o.,M. Grahalića 1, Poreč nije dostavio prihvat ispravka računske pogreške.
5.Odabrani ponuditelj: 2DP projekt d.o.o., Kosi 69, Viškovo ,
6.Razlog odabira ponude: ponuda je prihvatljiva, valjana i s najnižom cijenom.

Direktorica:
Irena Buljanović dipl.ing.

nnn1

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka.
Prve važne preporuke o problemima vezanim za vodu i vodne resurse bile su formulirane na konferenciji Ujedinjenih naroda o vodama koja je održana 1977. godine u Mar del Plati (Argentina). Nakon konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeirou, Opća skupština UN je rezolucijom od 22. veljače 1993. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilježava uz drugi moto.

Komunalno društvo Pag d.o.o. podnijelo je Zahtjev za odobrenje za prekoračenje M.D.K. vrijednosti za kloride za vodu za piće sa crpilišta Vrčići Ministarstvu zdravlja. Obavještavaju se korisnici vodnih usluga da dok Povjerenstvo navedenog Ministarstva ne odluči o navedenom zahtjevu, smatra se da u vodi sa tog područja dolazi do odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti za M.D.K. vrijednosti.

U pozivu Komunalnog društva Pag d.o.o. za dostavu ponuda BN: 01/2017, od dana 17.ožujka 2017.god., ispravlja se u uvodnom dijelu poziva i u opisu predmeta nabave predmet nabave i sada glasi: „Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za modernizaciju i nadogradnju nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje“.
Ujedno se produžuje rok za dostavu ponuda do dana 30.ožujka 2017.god..

Komunalno društvo Pag d.o.o.