Na temelju natječaja Br. 2295/2015, objavljenog dana 05.siječnja 2016.god., u Narodnim novinama br.2/2016, direktorica Komunalnog društva Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul.braće Fabijanić b.b. (u daljnjem tekstu: KD Pag) donosi slijedeću ODLUKU (Pogledaj odluku)

U "Zadarskom listu " od 3. prosinca 2015.god. objavljen je tekst pod naslovom "KD Kolan u stečaju, Zubović smatra da su oštećeni" autorice Suzane Bandić,u kojem se Komunalno društvo Pag neopravdano proziva za nanošenje štete Komunalnom društvu Kolan i Općini Kolan. Zbog istinitog informiranja javnosti, objavljujemo slijedeće priopćenje.
Općina Kolan i KD Pag su sklopili 1. listopada 2003. god.ugovor na neodređeno vrijeme o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Kolan: opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda te skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada koje je KD Pag obavljalo u Općini Kolan do 1.siječnja 2012.god..

Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti Pag Br.2295/2015

Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul. braće Fabijanić b.b., (u daljnjem tekstu: društvo), objavljuje slijedeći: NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta

1.Naziv radnog mjesta:

Stručnjak za nadzorno upravljačke sustave (NUS) građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Molimo sve potrošače da zbog nadolazećeih zimskih uvjeta i niskih temperatura pristupe zaštiti mjernih mjesta (vodomjera) umetanjem izolacijskog materijala u mjerna okna ( stiropor je pogodan materijal) , kako bi spriječili oštećenja i smrzavanje vodomjera tokom zimskih mjeseci, te na taj način izbjegli trošak zamjene oštećenog vodomjera. Preporučamo da za zaštitu ne koristite materijale koji upijaju vodu poput kartona, spužve, tekstila i dr.