1482416409 resolutions-18Obavještavamo građane da su prema rezultatima ispitanih pokazatelja svi uzorci vode sa 16.12.2016. sukladni odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.

 

Obavještavamo korisnike sa područja mjesta Šimuni da je došlo do zamućenja vode u dijelovima vodoopskrbnog sustava zbog čega je istu potrebno prokuhavati do ponovnog uzorkovanja.

Komunalno društvo Pag d.o.o.

U petak, 04.studenog 2016.godine od 08:30 do 12:30 doći će do prekida vodoopskrbe radi održavanja sustava u predjelu Blato, Zagrebačkoj ulici i dijelu Ulice Josipa bana Jelčića od križanja sa Gundulićevom ulicom prema Ini.

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 32. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga" broj 5/09, 9/10, 3/13 i 2/16), Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 2. kolovoza 2016.godine, donosi ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine

Komunalno društvo Pag d.o.o. podnijelo je Zahtjev za produženje roka važenja odobrenja za prekoračenje M.D.K. vrijednosti za kloride za vodu za piće sa izvorišta Velo blato dana 19. srpnja 2016. godine Ministarstvu zdravlja. Obavještavaju se korisnici vodnih usluga da dok Povjerenstvo navedenog Ministarstva ne odluči o navedenom zahtjevu, smatra se da u vodi sa tog područja dolazi do odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti za M.D.K. vrijednosti.

Komunalno društvo Pag d.o.o.