POŠTOVANI KORISNICI, ZBOG DUGOG, SUŠNOG RAZDOBLJA I EKSTREMNO VISOKIH TEMPERATURA DOŠLO JE DO POVEĆANE POTROŠNJE VODE KOJA PREMAŠUJE DOTOK SA KOPNA. ZAMOLJAVAMO GRAĐANE NA MAKSIMALNU ŠTEDNJU VODE DA ZA SADA IZBJEGNEMO DALJNJA OGRANIČENJA U ISPORUCI. ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU

Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalnu djelatnost, Pag Ulica Braće Fabijanić b.b. donosi sljedeću ODLUKU >>> pogledaj odluku>>>

eko_skola

U sklopu akcije ¨EKO PAG¨koju provodi Komunalno društvo ¨Pag¨ velika pozornost se daje na najmlađe , na učenike OŠ ¨Jurja Dalmatinca¨ kako bi im se od malih nogu usadila ekološka svijest. U OŠ ¨Jurja Dalmatinca¨ je od ove godine krenula s radom ekološka sekcija koju vodu učiteljica Dušanka Maržić s desetak učenika nižih razreda. Djelatnici Komunalnog društva ¨Pag¨ su ekološkoj sekciji poklonili jednu kantu od 240 litara za potrebe ove osnovne škole te pet kartonskih kontejnera naziva ¨Papirko¨ na kojima piše da za jednu tonu papira treba posjeći dvadeset mladih stabala  uz napomenu da se ne baca stari papir jer iz njega nastaje novi. Svako dijete je dobilo i posebne ekološke vrećice za odvajanje smeća. Ovo je tek jedna od akcije educiranja koje će Komunalno društvo Pag provoditi s učenicima i djecom iz Dječjeg vrtića ¨Paški mališani¨.

U tijeku je postupak javne nabave radova za izgradnju crpilišta Vrćići na otoku Pagu. Potrebna dokumetacija za nadmetanje možese  pogledati na oglasniku javne nabave, a otvaranje ponuda je 29.travnja 2014.g. u 12,00 sati.

BABELINA_DRAGAOvog tjedna je prof. Živko Vuković i suradnici sa Građevinskog fakultet - Odjel hidrotehnike iz Zagreba, Gradskoj vijećnici je pred dogradonačelnikom Tinom Herendom i vijećnicima  predstavio Studiju vodoopskrbe mreže grad Paga koju je naručilo Komunalno društvo ¨Pag¨. Kako je naveo prof. Vuković, studija ima dva  cilja i nije još u potpunosti gotova te je  priveden kraju prvi cilj, pa je zbog toga i održana prezentacija.

¨Prvi cilj studije je sagledavanje  postojeće stanje vodoopskrbne mreže. Prikupljeni su  podaci  od Komunalnog društva ¨Pag¨ s materijalima od kojih su izrađene cijevi, zatim dužine cijevi i njihovim profilima u vodovodnoj mreži grada Paga. Temeljem tih podataka, preko određenih modela za izračun, dobiveni su podaci o rasporedu tlakova po mreži. Raspored je odredio i kritične točke same mreže, odnosno mjesta sa najvećim postotkom pucanja cijevi.Takva stanja mogu se riješiti sa ugradnjom reduktivnih ventila koji će smanjiti pritiske u cijevima kako bi se na cijelom području visina tlakova u mreži svela na one optimalne potrebno je izvršiti ulaganja u cijeli sustav.¨, rekao je prof. Vuković. O načinu i dinamici ulaganja  u mrežu će se naknadno donijeti odluka.

Drugi cilj studije je određivanje potreba za vodom i načini proširenja sustava prema dugoročnim planovima od 2015. do 2030. godine. Naime nemoguće je raditi na proširenju vodovodnog sustava,a da se pri tome ne vodi briga o utjecajima novog sustava na stari sustav.