Poštovani, na području Golije došlo je do nagnječenja kanalizacijskog kolektora. Kao posljedica dolazi do preljevanja dijela fekalnih voda. Preljevanje se uglavnom događa u prijepodnevnom periodu od 10:00 do 13:00 sati.
Budući da ljetna sezona još traje, radovi na sanaciji su mogući sredinom mjeseca rujna.
Kako bi se problem kvalitetno riješio , potrebno je pristupiti kompletnoj rekonstrukciji.
Projekt Rekonstrukcije kanalizacijskog sustava Golija je u izradi. Rekonstrukcijom je obuhvaćen prostor od Lučke kapetanije do crpne stanice na Goliji , uključujući i crpnu stanicu.

Komunalno društvo Pag d.o.o.

U periodu vršnog opterečenja , kao i zbog velikog hidrostatskog pritiska na samom ozračnom oknu, prije ulaska podmorskog ispusta u more, došlo je do propuštanja pročišćene fekalne otpadne vode kroz ozračno okno. Čim uvjeti dozvole pristupiti će se detaljnoj analizi kako bi se uklonio izvor neusklađenosti ulaza i izlaza pročišćene fekalne otpadne vode prije ulaska u podmorski cjevovod.

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalnu djelatnost, Pag Ulica Braće Fabijanić b.b. donosi sljedeću ODLUKU >>> pogledaj odluku>>>

POŠTOVANI KORISNICI, ZBOG DUGOG, SUŠNOG RAZDOBLJA I EKSTREMNO VISOKIH TEMPERATURA DOŠLO JE DO POVEĆANE POTROŠNJE VODE KOJA PREMAŠUJE DOTOK SA KOPNA. ZAMOLJAVAMO GRAĐANE NA MAKSIMALNU ŠTEDNJU VODE DA ZA SADA IZBJEGNEMO DALJNJA OGRANIČENJA U ISPORUCI. ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU

U tijeku je postupak javne nabave radova za izgradnju crpilišta Vrćići na otoku Pagu. Potrebna dokumetacija za nadmetanje možese  pogledati na oglasniku javne nabave, a otvaranje ponuda je 29.travnja 2014.g. u 12,00 sati.