Poštovani korisnici,
U cilju racionalizacije troškova te pravovremene dostave računa prilažemo Vam Izjavu kojom ste suglasni da Vam Društvo dostavlja račune isključivo na Vašu e-mail adresu.
Molimo Vas da popunjenu i potpisanu Izjavu dostavite na našu adresu:

Komunalno društvo Pag d.o.o.
Ulica braće Fabijanić 1
23250 Pag

Ili na naš mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Način primanja računa:
1.Poštom
2.Putem maila

Vaše račune možete platiti:
1. Na blagajni društva: po pojedinom računu ili uplatom akontacije
2. Otvaranjem izravnog naloga za terećenje u banci
3. Putem Net – Banking-a

IZJAVA O DOSTAVLJANJU RAČUNA NA E-MAIL ADRESU

Uprava Komunalnog društva Pag d.o.o.

Komunalno društvo Pag d.o.o. počelo je provoditi akciju odvajanja oborinske od javne odvodnje sa stambenih i poslovnih objekata u Gradu Pagu, budući se utvrdilo da je veliki broj vlasnika i drugih korisnika stambenih i poslovnih objekata sustav oborinske odvodnje sa svojih objekata izravno spojio u sustav javne odvodnje i na taj način neovlašteno ispušta oborinske vode u javnu kanalizaciju.

Na temelju natječaja Br. 2295/2015, objavljenog dana 05.siječnja 2016.god., u Narodnim novinama br.2/2016, direktorica Komunalnog društva Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul.braće Fabijanić b.b. (u daljnjem tekstu: KD Pag) donosi slijedeću ODLUKU (Pogledaj odluku)

Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti Pag Br.2295/2015

Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul. braće Fabijanić b.b., (u daljnjem tekstu: društvo), objavljuje slijedeći: NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta

1.Naziv radnog mjesta:

Stručnjak za nadzorno upravljačke sustave (NUS) građevina javne vodoopskrbe i javne odvodnje