Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalnu djelatnost, Pag Ulica Braće Fabijanić b.b. donosi sljedeću ODLUKU >>> pogledaj odluku>>>

U tijeku je postupak javne nabave radova za izgradnju crpilišta Vrćići na otoku Pagu. Potrebna dokumetacija za nadmetanje možese  pogledati na oglasniku javne nabave, a otvaranje ponuda je 29.travnja 2014.g. u 12,00 sati.

BABELINA_DRAGAOvog tjedna je prof. Živko Vuković i suradnici sa Građevinskog fakultet - Odjel hidrotehnike iz Zagreba, Gradskoj vijećnici je pred dogradonačelnikom Tinom Herendom i vijećnicima  predstavio Studiju vodoopskrbe mreže grad Paga koju je naručilo Komunalno društvo ¨Pag¨. Kako je naveo prof. Vuković, studija ima dva  cilja i nije još u potpunosti gotova te je  priveden kraju prvi cilj, pa je zbog toga i održana prezentacija.

¨Prvi cilj studije je sagledavanje  postojeće stanje vodoopskrbne mreže. Prikupljeni su  podaci  od Komunalnog društva ¨Pag¨ s materijalima od kojih su izrađene cijevi, zatim dužine cijevi i njihovim profilima u vodovodnoj mreži grada Paga. Temeljem tih podataka, preko određenih modela za izračun, dobiveni su podaci o rasporedu tlakova po mreži. Raspored je odredio i kritične točke same mreže, odnosno mjesta sa najvećim postotkom pucanja cijevi.Takva stanja mogu se riješiti sa ugradnjom reduktivnih ventila koji će smanjiti pritiske u cijevima kako bi se na cijelom području visina tlakova u mreži svela na one optimalne potrebno je izvršiti ulaganja u cijeli sustav.¨, rekao je prof. Vuković. O načinu i dinamici ulaganja  u mrežu će se naknadno donijeti odluka.

Drugi cilj studije je određivanje potreba za vodom i načini proširenja sustava prema dugoročnim planovima od 2015. do 2030. godine. Naime nemoguće je raditi na proširenju vodovodnog sustava,a da se pri tome ne vodi briga o utjecajima novog sustava na stari sustav.

eko_skola

U sklopu akcije ¨EKO PAG¨koju provodi Komunalno društvo ¨Pag¨ velika pozornost se daje na najmlađe , na učenike OŠ ¨Jurja Dalmatinca¨ kako bi im se od malih nogu usadila ekološka svijest. U OŠ ¨Jurja Dalmatinca¨ je od ove godine krenula s radom ekološka sekcija koju vodu učiteljica Dušanka Maržić s desetak učenika nižih razreda. Djelatnici Komunalnog društva ¨Pag¨ su ekološkoj sekciji poklonili jednu kantu od 240 litara za potrebe ove osnovne škole te pet kartonskih kontejnera naziva ¨Papirko¨ na kojima piše da za jednu tonu papira treba posjeći dvadeset mladih stabala  uz napomenu da se ne baca stari papir jer iz njega nastaje novi. Svako dijete je dobilo i posebne ekološke vrećice za odvajanje smeća. Ovo je tek jedna od akcije educiranja koje će Komunalno društvo Pag provoditi s učenicima i djecom iz Dječjeg vrtića ¨Paški mališani¨.

kantaDjelatnici Komunalnog društva ¨Pag¨ su nastavili svoje aktivnosti na projektu kodiranja kanti na južnom terenu Grada Paga u sklopu akcije ¨EKO PAG¨. Prošlog tjedna su kodirane su sve kante u Gorici, Staroj Vasi, Vrčićima, Kukovićima, Dinjiškoj i Miškovićima.

Djelatnici na terenu su  počeli sa stvaranjem baze podataka skeniranjem svake kante koja je podignuta i ispražnjena što će pomoći pri prelasku na novi način obračuna koji mora uslijediti 01.siječnja 2010 godine. Važno je naglasiti da će svaki korisnik morati imati svoju kantu pa ovim putem želimo još jednom potaknuti svoje korisnike da se jave u Komunalno društvo u Pagu kako bi izvršili predbilježbu za svoju kantu.