kantaDjelatnici Komunalnog društva ¨Pag¨ su nastavili svoje aktivnosti na projektu kodiranja kanti na južnom terenu Grada Paga u sklopu akcije ¨EKO PAG¨. Prošlog tjedna su kodirane su sve kante u Gorici, Staroj Vasi, Vrčićima, Kukovićima, Dinjiškoj i Miškovićima.

Djelatnici na terenu su  počeli sa stvaranjem baze podataka skeniranjem svake kante koja je podignuta i ispražnjena što će pomoći pri prelasku na novi način obračuna koji mora uslijediti 01.siječnja 2010 godine. Važno je naglasiti da će svaki korisnik morati imati svoju kantu pa ovim putem želimo još jednom potaknuti svoje korisnike da se jave u Komunalno društvo u Pagu kako bi izvršili predbilježbu za svoju kantu.

simuniU Šimunima su započele radnje kojima se pripremaju stanovnici na novi sustav prikupljanja otpada. Izvršeno je lijepljenje bar kod naljepnica na kante korisnika koje će se od slijedećeg tjedna početi očitavati i stvarati određena baza podataka za daljnji obračun. Građani će ujedno započeti i sa odvojenim sustavom prikupljanja otpada. Odvojeni otpad  će nakon  primarne reciklaže u kući biti poslan na daljnju preradu i postati korisna sirovina. Sustav će se provoditi preko označenih vrećica za reciklažu za papir, staklo,plastiku i metal. Sakupljanje vrećica vršit će se prema tjednom rasporedu odvoza. Održan je radni sastanak – zbor građana na kojemu se razgovaralo o novom načinu naplate koji stupa na snagu od 01. siječnja slijedeće godine. Govorilo se o problemima sa kojima ćemo se susretati nakon uvođenja novog sustava naplate, što u zimskim mjesecima koji se odnose na domicilno stanovništvo koje je malobrojno, što o problemima koji će se javljati u ljetnim mjesecima kada na otoku imamo višestruko povećan broj korisnika naših usluga.

cijev Danas su djelatnici Komunalnog društva Pag izvukli na obalu na trajektnom pristaništu cijev dužine oko 20 metara promjera 20 cm koja je plutala po Paškoj uvali i nasukala se u uvali Slana. Ne zna se otkud je cijev stigla, pa se pretpostavlja da je riječ o cijevima s ribogojilišta. Djelatnici KD Pag su raspilili cijev i, kako doznajemo, poslat će je na zajedno sa svim polimerima koji se skupljaju u Gradu Pagu u ¨EKO Velebit¨ u Gračac gdje se vrši reciklaža polimera.