Komunalno društvo Pag d.o.o. - Za komunalne djelatnosti Pag
Br. BN 01 /2017 | Pag, 20. travnja 2017.

Na temelju članka 12. st. 2. Pravilnika o bagatelnoj nabavi roba, radova i usluga Komunalnog društva Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul. braće Fabijanić b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo), u postupku nabave usluge izrade projektne dokumentacije za modernizaciju i nadogradnju nadzorno upravljačkog sustava vodovoda i odvodnje za potrebe Društva, direktorica Društva donosi slijedeću

ODLUKU o odabiru ponude

1.Naručitelj: Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul. braće Fabijanić b.b., OIB: 08382999002
2.Predmet nabave: usluge izrade projektne dokumentacije za modernizaciju i nadogradnju nadzorno upravljačkog sustava vodovoda i odvodnje ,
3.Broj dostavljanih ponuda: 3,
4.Broj valjanih ponuda: 2 . Ponuditelj Agentor plus d.o.o.,M. Grahalića 1, Poreč nije dostavio prihvat ispravka računske pogreške.
5.Odabrani ponuditelj: 2DP projekt d.o.o., Kosi 69, Viškovo ,
6.Razlog odabira ponude: ponuda je prihvatljiva, valjana i s najnižom cijenom.

Direktorica:
Irena Buljanović dipl.ing.