Sukladno Odluci o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, članak 18., obavještavamo sve korisnike vodnih usluga kod kojih je došlo do oštećenja na vodomjeru uslijed smrzavanja da će djelatnici Komunalnog društva Pag d.o.o. prilikom prijave kvara isti otkloniti tek nakon što korisnik podmiri iznos od 268,75 kn kojim se nadoknađuje promjena sata koji je oštećen.

U slučaju da je vodomjer neispravan te je nemoguće procijeniti potrošenu količinu vode uzet će se za obračun prosjek mjeseca u protekle dvije godine u kojem je nastalo puknuće.

Ukoliko je došlo do oštećenja instalacija nakon vodomjera te je isti i registrirao potrošnju, obračunava se stanje na vodomjeru.

Korisnicima omogućavamo obročno plaćanje duga za vodu do 6 obroka.

Uprava Komunalnog društva Pag d.o.o.