Sukob interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13), Komunalno društvo Pag d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, uklanjanje otpadnih voda i sl., Braće Fabijanić 1, Pag, kao Naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom

>>> Popis gospodarskih subjekata objavljen 16.11.2017. godine