Zahtjev za priključak vode

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
a) Popunjen obrazac Zahtjev za priključak vode
b) Kopiji katastarskog plana s označenom parcelom
c) Dokaz o vlasništvu, ne stariji od šest mjeseci (može i e-izvadak)

Zahtjev za priključak vode za poljoprivredu

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
a) Popunjen obrazac Zahtjev za priključak vode za poljoprivredu
b) Kopiju katastarskog plana
c) Dokaz o vlasništvu, ne stariji od šest mjeseci (može i e-izvadak)

Zahtjev za odvajanje priključka vode

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
a) Popunjen obrazac Zahtjev za odvajanje priključka vode
b) Vlasnički list ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje vlasništvo odnosno pravo korištenja objekta za koji se traži odvajanje priključka vode, ne stariji od šest mjeseci
c) Kopija katastarskog plana s označenom parcelom