nnn1

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka.
Prve važne preporuke o problemima vezanim za vodu i vodne resurse bile su formulirane na konferenciji Ujedinjenih naroda o vodama koja je održana 1977. godine u Mar del Plati (Argentina). Nakon konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeirou, Opća skupština UN je rezolucijom od 22. veljače 1993. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilježava uz drugi moto.

 

nnn2Ove godine obilježava se pod motom OTPADNA VODA.
Svi smo zagađivači kada je riječ o otpadnoj vodi, pri svakoj uporabi vode proizvedemo otpadnu vodu koja otječe u kanalizacijski sustav. Voda koja prolazi kroz nas i naše domove je na putovanju kroz svoj vodeni ciklus, a reduciranjem i ponovnom uporabom, koliko je to moguće, doprinosimo zaštiti našeg najdragocjenijeg resursa.

Sustav javne odvodnje na području aglomeracije Pagu isključivo je fekalnog tipa, osim dijela u staroj gradskoj jezgri gdje dolazi do miješanja oborinske i fekalne odvodnje pa je sustav tzv. mješovitog tipa i zauzima cca 10% sustava. Izgrađeno je cca 20 km sa 8 crpnih stanica i uređajem za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda. Na sustav javne odvodnje spojeno je 80% objekata čime se uvelike pridonosi zaštiti okoliša. Moramo biti svjesni da odgovarajuće prikupljanje otpadnih voda i tretman te sigurna uporaba i odlaganje, vode do značajnih dobrobiti za naš okoliš u kojem živimo, a ponajviše za zdravlje.


Komunalno društvo Pag d.o.o. započelo je s obilježavanjem svjetskog dana voda za 2017. godinu već ove jeseni. Tako su Hrvatske vode održale edukaciju o zaštiti voda i prezentaciju edukativnih slikovnica za predškolsku djecu DV Paški mališani te za učenike 3.,4., 5. i 6. razreda OŠ Jurja Dalmatinca.
Nastavak obilježavanje svjetskog dana voda biti će kroz mjesec travanj, gdje će se sa višim razredima osnovne škole posjetiti i Uređaj za mehaničko pročišćivanje otpadnih voda i novoizgrađeno crpilište Vrčići. Također se planira u suradnji s Gradom Pagom i Turističkom zajednicom do lipnja planira uređivati izvorišta pitke vode na plažama i na taj način sačuvati i zaštititi dragocjena pitka voda i omogućiti okrepu i uživanje brojnim posjetiteljima u sezoni .