Godišnja izvješća o provedbi ZPPI


Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR-u dužnost nam je obavijestiti Vas o načinu čuvanja i korištenju vaših osobnih podataka.

Podaci prikupljeni u kontakt formi Komunalnog društva Pag d.o.o koriste se isključivo za komunikaciju između Komunalnog društva Pag d.o.o i našeg klijenta. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka čuvaju se u sustavu Komunalnog društva u našem sjedištu.

U Pagu 24.05.2018