Zahtjev za pristup informacijama

Ostali zahtjevi

Zahtjev za izdavanje Posebnih uvjeta građenja i priključenja

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
a) Popunjen obrazac Zahtjev za izdavanje Posebnih uvjeta građenja i priključenja
b) Situaciju građevine prikazanu na kopiji katastarskog plana
c) Idejni projekt
d) Uplati troškova obrade predmeta u iznosu od 200,00 kn

Zahtjev za izdavanje Potvrde glavnog projekta

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
a) Popunjen obrazac Zahtjev za izdavanje Potvrde glavnog projekta
b) Kopija katastarskog plana s označenom parcelom
c) Glavni projekt
d) Uplati troškova obrade predmeta u iznosu od 200,00 kn

Zahtjev za priključak vode

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
a) Popunjen obrazac Zahtjev za priključak vode
b) Kopiji katastarskog plana s označenom parcelom
c) Dokaz o vlasništvu, ne stariji od šest mjeseci (može i e-izvadak)

Zahtjev za priključak vode za poljoprivredu

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
a) Popunjen obrazac Zahtjev za priključak vode za poljoprivredu
b) Kopiju katastarskog plana
c) Dokaz o vlasništvu, ne stariji od šest mjeseci (može i e-izvadak)

Zahtjev za odvajanje priključka vode

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
a) Popunjen obrazac Zahtjev za odvajanje priključka vode
b) Vlasnički list ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje vlasništvo odnosno pravo korištenja objekta za koji se traži odvajanje priključka vode, ne stariji od šest mjeseci
c) Kopija katastarskog plana s označenom parcelom

Zahtjev za priključak odvodnje

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
a) Popunjen obrazac Zahtjev za priključak odvodnje
b) Dokaz o vlasništvu, ne stariji od šest mjeseci
c) Kopija katastarskog plana sa označenom predmetnom