Osnovni podaci o stanju vodoopskrbnom susutavu na području Grada Paga

  • duljina mreže 104.974,5 metara
  • ukupni volumen vodospremnika V=9990 koji se sastoji od 10 vodosprema i 2 prekidne komore
  • broj priključaka : domaćinstva - 4634 gospodarstvo - 55
  • godišnja potrošnja vode za 2008 godinu - 806.623,00 m3

 

 

Kako bi se voda sa izvorišta Velo blato ,kao i ona koja stiže sa kopna , čijom distribucijom upravlja Komunalno društvo Pag , kvalitetno raspodijelila da svih potrošača bilo je potrebno izgraditi slijedeće objekte:

RB Vodoopskrbna građevina Osnovne veličine Izgradnja
1. Izvorište Velo blato Crpi se 22 l/sek 1977
2. Vodosprema Smokvica 200 m3 1988
3. Vodosprema Dinjiška 500 m3 1984
4. Prekidna komora Vrčići 60 m3 1970
5. Vodosprema Košljun 200 m3 1988
6. Vodosprema Babelina draga 1000 m3 + 330 m3 1970
7. Vodosprema Gradac 2000 m3 1988
8. Vodosprema Šimuni 500 m3 1988
9. Prekidna komora Kolan 60 m3 1988
10. Vodosprema Kolan 100 m3 1988
11. Vodosprema Mandre 1 i 2 250 m3+500 m3 1977/2007
12. Prekidna komora Komorovac 2000 m3 1981/1982
13. Podmorski cjevovod

profil= 200 mm PHD

profil=300mmČELIK

 1981/1982

1992/1993

 

Opis vodoopskrbnog sustava Grada Paga

 Vodovod Grada Paga, kojim upravlja KD Pag, opskrbljuje vodom za piće cjelokupno stanovništvo i gospodarstvo, te osigurava vodu za protupožarnu zaštitu na području Grada.

Za vodoopskrbni sustav Grada Paga koristi se voda iz Vodovoda Hrvatsko primorje južni ogranak i voda vlastitih izvorišta: bunara Velo blato i crpilišta Vrčići. Iz „Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak“ opskrbljuje se sjeverni dio otoka do grada Paga (područja Mandre, Kolan Šimuni, Košljun, Grad Pag), dok se iz Crpilišta Vrčići opskrbljuje južni dio otoka (Gorica ,Vlašići, Vrčići, Stara Vas, Smokvica, Miškovići, Dinjiška, te po potrebi dio Grada Paga). Izvorište Velo Blato stavljeno je van upotrebe.

Detaljni opis vodoopskrbnog sustava Grada Paga

Voda s kopna, iz Vodovoda Hrvatsko primorje južni ogranak

Maksimalne količine vode koje se mogu koristiti su 70 - 110 l/s. Za vodovod Hrvatsko primorje –južni ogranak zahvaćena je voda u tlačnom tunelu HE Senj. Voda se nakon pročišćavanja postupkom filtracije i dezinfekcije, sustavom cjevovoda, precrpne stanice Stinica i prekidnih komora Lokva, Stinica i Koromačina, raspodjeljuje komunalnim organizacijama koje je dalje raspodjeljuju svojim distribucijskim sustavom potrošačima Voda se doprema na otok Pag s kopna kroz dvije podmorske cijevi do PK Komorovac, gdje se doklorira. Dalje se gravitacijski transportira glavnim transportnim cjevovodom do Čvora 1 gdje se grana u dva smjera: smjer Novalja i smjer Pag.

Od Čvora 1 (odvaja se ogranak za vodospremu Stanina, a glavni transportni cjevovod nastavlja se dalje prema Čvoru 2 (Sv. Duh), gdje se grana u dva smjera: smjer Kolan i smjer Pag.

  1. Smjer Kolan –cjevovodom (Č Ø 273- dužina 1935 m) za područje Kolana.

- na cjevovodu (Č Ø159 m) se nalazi : CS Kolan (Q=15 l/s) i vodosprema Kolan ,Vol=100 m³ koja opskrbljuje mjesto Kolan.

- na cjevovodu (Č Ø 200 m )nalazi se PK Šimuni Vol= 50 m³, nadalje se cjevovodom PVC Ø 225 – dužine 817,50 m grana vodovod :

a) na cjevovod PVC Ø160 m- dužine 2560 m do vodospreme Šimuni ,Vol=500 m³ - kojim se opskrbljuje naselje Šimuni i kamp Šimuni.

b) na cjevovod PVC Ø 140 – dužine 1265 m do vodospreme Mandre , Vol= 250 m³ i 500 m³ - kojom se opskrbljuje mjesto Mandre.

     b)   Smjer Pag –gravitacijskim cjevovodom Č Ø 350 –dužina 3999,77 m redukcija na Č Ø 300 dužina 7181,15 m voda ide prema gradu Pagu, i to u vodospremu Pag ,Vol=2000 m koja gravitacijskim cjevovodom PVC 280 m – dužine 2872,10 m puni vodospremu Babelina Draga, Vol=1350 m³ koje opskrbljuje grad Pag.

Iz Vodospreme Babelina Draga gravitacijskim transportnim cjevovodom AC Ø 250 na dužini od 4678 m voda se odvaja (na Ø 150 - dužine 1500 m) za vodospremu Košljun , Vol=200 m³- kojom se opskrbljuje mjesto Košljun, te se nastavlja do mjesta Gorica.

Voda izvorišta na otoku Pagu, bunar Velo blato izdašnosti oko 20 l/s i Crpilište Vrčići sa šest zdenaca ukupne izdašnosti 48 l/s. Na obje lokacije može se priči vatrogasnim vozilom.

Izvorište Velo Blato izdašnosti 20 l/s trenutno nije u funkciji. Povezano je tlačnim cjevovodom fi 200 – dužine 3960 m sa vodospremom Vrčići.

Crpilište Vrčići sastoji se od 6 zdenaca , izdašnost po zdencu iznosi 8 l/s. Voda se pomoću crpnih stanica distribuira u:

1. Vodospremu Vrčići : Iz VS Vrčići ide:

a) gravitacijskim cjevovodom (PVC Ø 160 – dužine 5694,50 m ide u vodospremu Dinjiška ,Vol=500 m³- ona opskrbljuje mjesta Dinjiška ,te iz vodospreme Dinjiška gravitacijskim cjevovodom PVC Ø 110 m opskrbljuje mjesto Miškovići.

b) gravitacijskim cjevovodom AC Ø250 – dužine 9417,60 m voda ide u vodospremu Babelina Draga, tako da se dio grada Paga može u slučaju potrebe opskrbiti vodom iz crpilišta Vrčići.

2.Tlačnim cjevovodom PVC Ø 125 – dužine 6015,5 m   u vodospremu Smokvica

Vol=200 m³- kojom se opskrbljuje mjesto Smokvica, te gravitacijskim cjevovodom iz vodospreme Smokvica Ø 125- dužine 1750 m opskrbljuje mjesto Vlašići.

3.Postoji mogućnost opskrbe naselja Povljana tlačnim cjevovodom u smjeru Povljana, ali se

ne koristi.

Izvorište Velo Blato je u rujnu 2015.godine stavljeno van upotrebe i koristiti će se isključivo za ekstremne potrebe ukoliko ostali izvori opskrbe vodom budu ugroženi.

Odnos između KD PAG d.o.o. Pag i Komunalije d.o.o. Novalja definiran je navedenim Ugovorom.

UGOVOR

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je zajedničko održavanje vodoopskrbnih objekata.

 

Održavanje vodoopskrbnih objekata obuhvaća slijedeće objekte:

-         Podmorski cjevovod i objekte od ulaska u more do PK Komorovac

-         PK Komorovac

-         Klorinatorsku stanicu

-         Transportni cjevovod do granica županije ( muljni ispust na priključku Tifon )

-         Nabava i postupanje s klorom.

 Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da troškovi održavanja i funkcioniranja objekata iz članka 1. ovog ugovora snosi svaka strana u 50 %.

 Članak 3.

 Svaka ugovorna strana imenuje odgovorne osobe i to na strani KD "Pag"d.o.o. ,Pag, gđu Marijanu Orlić Kustić dipl.ing.građ. a na strani "Komunalija" d.o.o. Novalja g. Tomislav Šimunović dipl.ing.stroj.

 Članak 4.

Imenuje se Irena Buljanović dipl. ing.agronomije, zaposlenica u KD "Pag"d.o.o.Pag, kao odgovorna osoba za postupanje sa klorom.

Članak 5.

 Ugovorne strane suglasne su da će tehniku, način i rokove za ugovorene radove iz čl.1. ovog ugovora obavljati na temelju godišnjeg Plana aktivnosti održavanja vodoopskrbnih objekata, a po potrebi međusobno dogovarati na sastancima koji će se održavati mjesečno jedanput, te će zaključke sa sastanka zapisnički konstatirati.

 

  6.1. Održavanje klorinatora

 Redovito i interventno održavanje klorinatora provodi ovlašteni serviser. U tu svrhu KD PAG ima sklopljen ugovor s tvrtkom CONTROLMATIC d.o.o. Šibenik.