Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće na vodovodnoj mreži i vodozahvatima (sirova voda izvorišta Velo blato) obavlje se prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN 125/13, 141/13, 128/15..
Ispitivanja obavlja Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije uzimajući uzorke tijekom cijele godine sa svih područja Grada Paga.

REZULTATI ANALIZE VODE NA VODOVODNOJ MREŽI  • GODIŠNJE IZVJEŠĆE O KAKVOĆI I KOLIČINAMA ISPORUČENE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA 2018.GODINU - PDF dokument
  • GODIŠNJE IZVJEŠĆE O KAKVOĆI I KOLIČINAMA ISPORUČENE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA 2017.GODINU - PDF dokument
  • GODIŠNJE IZVJEŠĆE O KAKVOĆI I KOLIČINAMA ISPORUČENE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA 2016.GODINU - PDF dokument