Objavljeno 18. srpnja 2017. godine
26 Ožujak 2020
Obzirom na povećani broj upita o obračunu cijene vodne usluge, dalje u tekstu dajemo pojašnjenje;Cijena vodne usluge, kako je uređeno Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje ona pokriva (NN 112/2010), sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio cijene plaća korisnik ili vlasnik nekretnine bez obzira na korištenje nekretnine. Kao takav je jednak za sve ...
21 Ožujak 2020
  Sukladno izdanim mjerama i preporukama nadležnih tijela i potrebne prilagodbe rada zbog ...
18 Ožujak 2020
SARS-CoV-2 je ovijeni virus, s osjetljivom vanjskom membranom. Virusi s ovojnicom manje su stabilni ...
17 Ožujak 2020
Obavještavamo sve zainteresirane za nove priključke na komunalne vodne građevine da zbog trenutačne ...

Obavijest o kvatiteti vodoopskrbe