Objavljeno 18. srpnja 2017. godine
14 Prosinac 2018
Sukladno Planom upravljanja vodama za 2018. godinu i Programom smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj od strane Hrvatskih voda, sklopljen je Ugovoru o sufinanciranju poz. B.03.05.69, između Komunalnog društva Pag d.o.o. i Hrvatskih voda . Osigurana su sredstva za sufinanciranje na projektu Zamjena vodoopskrbnog cjevovoda na dionici vodosprema Vrčići - Vodosprema ...
13 Prosinac 2018
Obavijest o sklopljenom ugovoru VS Vrčići VS Dinjiška - PROČITAJ OVDJE
13 Prosinac 2018
Obavijest o provođenju čišćenja i snimanja sustava javne odvodnje u staroj jezgri grada Paga - ...
12 Prosinac 2018
Zbog puknuća u vodoopskrbnoj mreži na predjelu Lokunje u gradu Pagu, građanim se privremeno ne može ...