Objavljeno 18. srpnja 2017. godine
27 Svibanj 2019
Temeljem čl. 62. Zakona o vodama (N.N br. 153/09,130/11,56/13,14/14 i 46/18) i Odlukom Grada Paga, KLASA: 325-01/19-10/2. UR BROJ: 2198/24-04/01-19-1 od 28. ožujka 2019. godine, Komunalnom društvu Pag d.o.o. privremeno je povjereno obavljanje djelatnosti pražnjenja sabirnih jama - sustava interne odvodnje na području Grada Paga.
04 Travanj 2019
Sukladno Odluci o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Komunalnog društva Pag d.o.o. ...
04 Travanj 2019
Obaviještavamo građane o provođenju obvezatne preventivne deratizacije u objektima komunalnog ...
27 Ožujak 2019
Komunalno društvo Pag d.o.o. u zimskoj sezoni održavanja glavnog kanalizacijskog kolektora i kućnih ...