Objavljeno 18. srpnja 2017. godine
21 Lipanj 2018
U svrhu realizacija državnih poticajnih mjere za zapošljavanje mladih „Od mjere do karijere“ Gradonačelnik Grada Paga u suradnji sa Komunalnim društvom Pag d.o.o. poziva sve zainteresirane koji udovoljavaju uvjetima poticajnih mjera da se jave u Komunalno društvo Pag d.o.o. i prilože svoj životopis.
21 Lipanj 2018
Komunalno društvo Pag d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za ...
08 Lipanj 2018
Komunalno društvo Pag d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, ...
01 Lipanj 2018
Komunalno društvo Pag d.o.o. u zimskoj sezoni održavanja glavnog kanalizacijskog kolektora i kućnih ...