Objavljeno 18. srpnja 2017. godine
06 Srpanj 2018
Komunalno društvo Pag d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za nabavu radova na izgradnji crpne stanice „CS Jadran“ s pripadajućim gravitacijskim kolektorima ulice Golija u Pagu.Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198 (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da od 06. srpnja do 13. srpnja 2018. ...
05 Srpanj 2018
Obavijest o objavljenom postupku javne nabave za Izgradnju trase magistralnog cjevovoda Kolan - Pag ...
21 Lipanj 2018
U svrhu realizacija državnih poticajnih mjere za zapošljavanje mladih „Od mjere do karijere“ ...
21 Lipanj 2018
Komunalno društvo Pag d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za ...