Objavljeno 18. srpnja 2017. godine
15 Listopad 2018
Obavijest potrošačima za rok podnošenja reklamacije na račun. Ovaj račun možete platiti u pošti, banci i na blagajni Komunalnog društva Pag d.o.o.Molimo da račun platite najkasnije do datuma dospijeća naznačenog na računu, a za svaki dan zakašnjenja zaračunava se zakonom propisana zatezna kamata.Za dva neplaćena računa bez opomene obustavljamo daljnju isporuku vode.Kod ponovnog uključivanja, uz ...
15 Listopad 2018
Komunalno društvo Pag d.o.o. provelo je postupak javne nabave male vrijednosti za Izgradnju trase ...
25 Srpanj 2018
- Odluka o naknadi za razvoj (2018) - pogledaj odluku  
06 Srpanj 2018
Komunalno društvo Pag d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za ...