Uredbom se propisuju standardi kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži kojima se određuju granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja i druge značajke mora, te se u svrhu održivog razvitka ovog resursa utvrđuju posebne mjere upravljanja morem za kupanje.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi praćenje kakvoće mora, te se na njegovim internetskim stranicama mogu naći godišnja nacionalna izvješća o kakvoći mora na plažama hrvatskog Jadrana te internetska veza na interaktivnu kartu s prikazom kakvoće more za kupanje. Održavanje kakvoće mora kao prirodnog dobra koje je jedna od glavnih turističkih atrakcija naše zemlje izuzetno je bitno i za hrvatski turizam kao i za održivi razvitak turizma u našoj zemlji.