Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 71/16, 15/17, 17/17, 27/17), natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ –provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ (NN 76/16, 18/17),koji je bio raspisan od 5. rujna do 5. listopada 2016. godi.Iznos potpore za 75 odobrenih zahtjeva je 301.911.857,50 kuna.

Komunalno društvo Pag d.o.o. nominiralo je projekt Vodoopskrbni cjevovod naselja Proboj i nalazi se na 60. mjestu Rang liste sa iznosom od 3.558.409,80 kn te očekujemo Odluku o prihvatljivosti. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će s korisnicima kojima su izdane Odluke o prihvatljivosti sklopiti Ugovor o financiranju u skladu s člankom 36. Pravilnika o provedbi Mjere 07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”. Kroz provedbu odobrenih projekata značajno će se unaprijediti kvaliteta života te omogućiti ostanak stanovništva na ruralnim područjima.
Više informacija: Kontakt osoba Irena Buljanović, Komunalno društvo Pag d.o.o.
Naziv projekta:Vodoopskrbni cjevovod naselja Proboj
Ukupna vrijednost projekta:3.558.409,80 knod čega intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.
Razdoblje provedba:18 mjeseci
Nositelj projekta: Komunalno društvo Pag d.o.o.
Fond:Program ruralnog razvoja - Mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tipoperacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“

Ciljevi projekta/operacije:
-Opći cilj
projekta je postizanje cjelovitosti vodoopskrbnog sustava grada Paga.
-Specifični ciljevi:
1.Izgraditi vodoopskrbni sustav u mjestu Proboj,
2.Osigurati stanovnicima kontroliranu i zdravstveno ispravnu vodoopskrbu,
3.Omogućiti razvoj naselja Proboj.

Rezultati projekta:
1.Izgrađen sustav cjevovoda u dužini od 1,9 km
2.22 stalna stanovnika priključena na sustav javne, kontrolirane vodoopskrbe
3.150 vikend stanovnika priključeno na javni, kontrolirani sustav vodoopskrbe
4.Postignuti standardi Direktive o kakvoći vode za piće (98/83/EC)