Komunalno društvo Pag d.o.o. provelo je postupak javne nabave male vrijednosti za Izgradnju trase magistralnog vodovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem.

- Odluka o naknadi za razvoj (2018) - pogledaj odluku

 

kliziste pag 662x336

Obavijest o objavljenom postupku javne nabave za Izgradnju trase magistralnog cjevovoda Kolan - Pag ugroženog klizištem - pogledaj dokument

Komunalno društvo Pag d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za nabavu radova na izgradnji crpne stanice „CS Jadran“ s pripadajućim gravitacijskim kolektorima ulice Golija u Pagu.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198 (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da od 06. srpnja do 13. srpnja 2018. godine eventualne primjedbe i prijedloge dostave preko portala javne nabave EOJN-a. Pogledaj – Prethodno savjetovanje.

Stručno povjerenstvo
za javnu nabavu

U svrhu realizacija državnih poticajnih mjere za zapošljavanje mladih „Od mjere do karijere“ Gradonačelnik Grada Paga u suradnji sa Komunalnim društvom Pag d.o.o. poziva sve zainteresirane koji udovoljavaju uvjetima poticajnih mjera da se jave u Komunalno društvo Pag d.o.o. i prilože svoj životopis.