Svjetski dan voda obilježava se dana 22. ožujka 2019. već dvadeset i šestu godinu zaredom s ciljem podizanja svijesti i skretanja globalne pozornosti na značaj i važnost vode te promicanja održivog korištenja vodnih resursa. Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine.

04

Dana 25.02.2019. započela su geomehanička istraživanja na području Golije u gradu Pagu.
Prilikom izvođenja radova na izgradnji „ Kanalizacijska crpna stanica „CS3-Jadran“ s pripadajućim kanalizacijskim kolektorima ulice Golija u Pagu, utvrdilo se da zatečeno stanje nije u skladu s projektiranim. Uz to pronađene su instalacije oborinskih voda koje nisu bile evidentirane na podlogama katastarskih instalacija.

Pogledaj DOKUMENT U PRIVITKU

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Ante Čemeljić, bacc. ing.agr.

Međuspremnik01

Ovim putem obavještavamo javnost da je gradilište u Gradu Pagu, na predjelu Golija, stavljeno u privremeno mirovanje iz razloga što se ukazala potreba za geomehaničkim ispitivanjem kako bi se sigurno i adekvatno nastavilo sa radom i završilo započeti posao.

Pogledaj PDF priopćenje

Komunalno društvo Pag d.o.o. uz pomoć Hrvatskih voda u 2018/2019. godini započelo je vrijedan projekt na sanaciji i nadogradnji Uređaja za pročišćivanje Grada Paga i crpne stanice 7 kao dio sustava javne odvodnje.

 

Obavijest o početku radova - cijela obavijest ovdje