1 0VWKyHuS r 9xSYI51Y8jg

25. svibnja 2018. počine primjena Uredbe (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR). O načinu obrade osobnih podataka možete pročitati u našoj Politici zaštite osobnih podataka koju možete pronaći ovdje.

Početkom mjeseca svibnja započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda prema naselju Proboj, zadnjeg naselja na području Grada Paga bez sustava javne vodoopskrbe.

Obavještavamo sve korisnike Komunalnog društva Pag d.o.o. da je uklonjen kvar na telefonskoj centrali, te se sve službe mogu dobiti na navedene telefonske broje na našoj web stranici.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


imageDana 22. ožujka obilježava se Svjetski dan voda. Taj dan ukazuje na važnost pitke vode i održivog upravljanja vodnim resursima. Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine........
http://www.voda.hr/hr/novosti/svjetski-dan-voda-22-ozujka-2018

Komunalno društvo Pag d.o.o. započelo je sa provjerom prodora oborinske odvodnje u kanalizaciju iz razloga što sustav odvodnje grada Paga nije mješovitog/skupnog tipa već odvojenog/razdjelnog tipa sustava.