Komunalno društvo Pag d.o.o. dana 30.travnja 2018.godine ponudilo je Prijedlog novog cjenika kao i Odluku o cijeni vodnih usluga. Na istu je 21.svibnja 2018. godine Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić dao je Suglasnost i primjenjuje se od 01. lipnja 2018.godine.

1 0VWKyHuS r 9xSYI51Y8jg

25. svibnja 2018. počine primjena Uredbe (eu) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR). O načinu obrade osobnih podataka možete pročitati u našoj Politici zaštite osobnih podataka koju možete pronaći ovdje.


imageDana 22. ožujka obilježava se Svjetski dan voda. Taj dan ukazuje na važnost pitke vode i održivog upravljanja vodnim resursima. Obilježavanje Svjetskog dana voda predloženo je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine........
http://www.voda.hr/hr/novosti/svjetski-dan-voda-22-ozujka-2018

Početkom mjeseca svibnja započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda prema naselju Proboj, zadnjeg naselja na području Grada Paga bez sustava javne vodoopskrbe.

Obavještavamo sve korisnike Komunalnog društva Pag d.o.o. da je uklonjen kvar na telefonskoj centrali, te se sve službe mogu dobiti na navedene telefonske broje na našoj web stranici.

Zahvaljujemo na razumijevanju.