Ovih dana Komunalno društvo Pag ishodovalo je pravomoćnu lokacijsku dozvolu za planirani zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2.skupine i to za Izgradnju trase magistralnog cjevovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem. Ovaj projekt je prioritet na planu vodoopskrbe. Izgradnja trase magistralnog cjevovoda se nalazi na klizištu županijske ceste L630001 Crkvine – Sv. Duh. Komunalno društvo Pag nakon obavljenog postupka bagatelne nabave potpisalo je ugovor u listopadu 2016.godine o izradi Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta izgradnje trase magistralnog cjevovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem. Ovu projektnu dokumentaciju sufinancirale su Hrvatske vode u omjeru 80%/20%. Nakon ishodovanja pravomoćne lokacijske dozvole Komunalno društvo Pag d.o.o. odmah je pristupilo postupku nepotpunog izvlaštenja koji je radi velikog broja vlasnika zemljišta na projektiranoj trasi neophodan.

- Dokument - Lokacijska dozvola – klizište - pogledaj

Ovih dana očekuju se tehnički pregledi za infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Paga kojima se unaprijedila kvaliteta života stanovnika. Radi se o projektu vodoopskrbe „Izgradnja vodoopskrbnog sustava Košljun - Sv. Martin" i projektu odvodnje projekta „Izgradnja kanalizacijskog kolektora Lokunja – Sv. Jelena“

eko 1Komunalno društvo Pag započelo je u ljetnoj sezoni sa tretmanom otpadnih voda sa ciljem neutralizacije neugodnih mirisa. Na crpnoj stanici Katine postavljen je PURAFIL kemijski sustavi filtracije zraka pomoću suhog granulata koji se upotrebljavaju na mjestima na kojima se stvaraju neugodni mirisi uzrokovani hidrogen-sulfidom (H2S), kao i tamo gdje se javljaju ostali neugodni plinovi. Ovaj sistem filtracije provoditi će se u periodu od najmanje 6 mjeseci godišnje.

Poštovani korisnici, zbog dugog sušnog razdoblja i ekstremno visokih temperatura dolazi do povećane potrošnje vode.
Molimo građane na štednju vode kako bi se izbjegla daljnja ograničenja u isporuci.
Zahvaljujemo na razumijevanju.

Otok Pag jedan je od rijetkih otoka na jadranskom arhipelagu koji obiluje prirodnim izvorima kvalitetne pitke vode. Posebno se ističe Paška uvala koja obiluje prirodnim izvorima cijelom svojom dužinom. Vodeći računa o vodi kao o osnovnom resursu ljudskog postojanja nastojalo se istaknuti važnost i očaravajuća ljepota prirodnog izvora. Uređenjem i oplemenjivanjem prirodnog bogatstva voda svim posjetiteljima plaža u Paškoj uvali omogućen je bolji pristup izvorištu kao i njegovo korištenje.
Paška uvala okružena je s 27 kilometara prekrasnih plaža, a mnoge od njih imaju aktivna izvorišta vode. Većina ih ne presušuju ni u ljetnim mjesecima. Komunalno društvo Pag d.o.o. 2017. godine uključilo se aktivno u obilježavanje Svjetskog dana voda. Tako se u lipnju ove godine pristupilo se uređenju dvaju izvorišta na plaži Malin i Sv. Marko.
Sljedeće godine u planu je uređenje još nekoliko izvorišta na plažama u Paškoj uvali kako bi se osigurala zaštita prirodnih ljepota voda.

Izvorište Malin

{lightgallery type=local path=images/stories/2017/malin previewWidth=150}Izvorište Malin{/lightgallery}

Izvorište Sveti Marko

{lightgallery type=local path=images/stories/2017/svmarko previewWidth=150}Izvorište Sveti Marko{/lightgallery}