nnn1

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka.
Prve važne preporuke o problemima vezanim za vodu i vodne resurse bile su formulirane na konferenciji Ujedinjenih naroda o vodama koja je održana 1977. godine u Mar del Plati (Argentina). Nakon konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeirou, Opća skupština UN je rezolucijom od 22. veljače 1993. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilježava uz drugi moto.

U pozivu Komunalnog društva Pag d.o.o. za dostavu ponuda BN: 01/2017, od dana 17.ožujka 2017.god., ispravlja se u uvodnom dijelu poziva i u opisu predmeta nabave predmet nabave i sada glasi: „Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za modernizaciju i nadogradnju nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje“.
Ujedno se produžuje rok za dostavu ponuda do dana 30.ožujka 2017.god..

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Sukladno Odluci o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, članak 18., obavještavamo sve korisnike vodnih usluga kod kojih je došlo do oštećenja na vodomjeru uslijed smrzavanja da će djelatnici Komunalnog društva Pag d.o.o. prilikom prijave kvara isti otkloniti tek nakon što korisnik podmiri iznos od 268,75 kn kojim se nadoknađuje promjena sata koji je oštećen.

U slučaju da je vodomjer neispravan te je nemoguće procijeniti potrošenu količinu vode uzet će se za obračun prosjek mjeseca u protekle dvije godine u kojem je nastalo puknuće.

Ukoliko je došlo do oštećenja instalacija nakon vodomjera te je isti i registrirao potrošnju, obračunava se stanje na vodomjeru.

Korisnicima omogućavamo obročno plaćanje duga za vodu do 6 obroka.

Uprava Komunalnog društva Pag d.o.o.