U pozivu Komunalnog društva Pag d.o.o. za dostavu ponuda BN: 01/2017, od dana 17.ožujka 2017.god., ispravlja se u uvodnom dijelu poziva i u opisu predmeta nabave predmet nabave i sada glasi: „Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za modernizaciju i nadogradnju nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje“.
Ujedno se produžuje rok za dostavu ponuda do dana 30.ožujka 2017.god..

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Sukladno Odluci o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, članak 18., obavještavamo sve korisnike vodnih usluga kod kojih je došlo do oštećenja na vodomjeru uslijed smrzavanja da će djelatnici Komunalnog društva Pag d.o.o. prilikom prijave kvara isti otkloniti tek nakon što korisnik podmiri iznos od 268,75 kn kojim se nadoknađuje promjena sata koji je oštećen.

U slučaju da je vodomjer neispravan te je nemoguće procijeniti potrošenu količinu vode uzet će se za obračun prosjek mjeseca u protekle dvije godine u kojem je nastalo puknuće.

Ukoliko je došlo do oštećenja instalacija nakon vodomjera te je isti i registrirao potrošnju, obračunava se stanje na vodomjeru.

Korisnicima omogućavamo obročno plaćanje duga za vodu do 6 obroka.

Uprava Komunalnog društva Pag d.o.o.

aman1474422

Molimo sve potrošače da zbog nadolazećih zimskih uvjeta i niskih temperatura pristupe zaštiti mjernih mjesta (vodomjera) umetanjem izolacijskog materijala u mjerna okna ( stiropor je pogodan materijal) , kako bi spriječili oštećenja i smrzavanje vodomjera tokom zimskih mjeseci, te na taj način izbjegli trošak zamjene oštećenog vodomjera. Preporučamo da za zaštitu ne koristite materijale koji upijaju vodu poput kartona, spužve, tekstila i dr.


Sve najbolje u 2017. godini želi Vam
Komunalno društvo Pag d.o.o.