Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 32. Statuta Grada Paga ("Službeni glasnik Grada Paga" broj 5/09, 9/10, 3/13 i 2/16), Gradskog vijeća Grada Paga na sjednici održanoj 2. kolovoza 2016. godine, donosi ODLUKU o priključenju na komunalne vodne građevine

Zbog učestalih začepljenja u sustavu javne odvodnje, uzrokovano najčešće vlažnim maramicama, Komunalno društvo Pag d.o.o. pokrenulo je ovog proljeća edukaciju svojih korisnika o tome što se ne smije bacati u WC školjku.
Izrađeni su letci i brošure namijenjeni za informiranje stanovništva i turista, te prilagođeni za postavljanje u kupaonske prostorije apartmana, hotela i ugostiteljskih objekata.
Djelatnici Komunalnog društva tijekom lipnja i srpnja uspješno su otklonili šest zastoja pumpi i začepljenja sustava bez veće štete za turizam i onečišćenje mora.
Začepljenja su uzrokovana bacanjem vlažnih maramica, otpadnih jestivih ulja, otpadaka od hrane, najlona, krpa i plastike u sustav javne odvodnje.

Obavještavamo korisnike Južnog dijela otoka da zbog povećane potrošnje vode u ljetnim mjesecima i dotrajalosti cjevovoda vodoopskrbnog sustava dolazi do čestih puknuća na trasi Dinjiška – Stara Vas, te se unaprijed ispričavamo zbog mogućih kratkotrajnih prekida u isporuci vode.

Komunalno društvo Pag d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Pag
Pag, 08.lipnja 2016.god.

Sukladno odredbama članka 10.Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) i Upute za objavu godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica samouprave Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske

, u Klasi: 008-01/15-01/02, pod Ur. brojem: 401-01/21-16-02, od dana 20.svibnja 2016.god. prema Akcijskom planu Partnerstva za otvorenu vlast 2014-2016, a u smislu odredaba Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 134/15), Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul. braće Fabijanić b.b.
 objavljuje godišnja financijska izvješća za poslovnu 2013. i 2014.god. god. kako slijedi:

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE POSLOVNA GODINA 2015.