Molimo sve potrošače da zbog nadolazećeih zimskih uvjeta i niskih temperatura pristupe zaštiti mjernih mjesta (vodomjera) umetanjem izolacijskog materijala u mjerna okna ( stiropor je pogodan materijal) , kako bi spriječili oštećenja i smrzavanje vodomjera tokom zimskih mjeseci, te na taj način izbjegli trošak zamjene oštećenog vodomjera. Preporučamo da za zaštitu ne koristite materijale koji upijaju vodu poput kartona, spužve, tekstila i dr.

Vodospremu Vrčići organizirano su obišli gradonačelnik Paga Željko Maržić uz nazočnost predstavnika nadležnih državnih institucija. Obilazak čelnih ljudi Hrvatskih voda za cilj je imao kontroliranje do sada obavljenih radova i ulaganja državnih sredstava u ovaj značajan infrastrukturni projekt.
Obilasku su, uz generalnog direktora Hrvatskih voda mr.sc.dipl.ing.građ Ivicu Plišića, bili nazočni: dipl.ing.građ Ivan Kolovrat, voditelj sektora korištenja, dipl.ing.građ. Mirko Duhović direktor HV VGO Split -Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana sa sjedištem u Splitu, dipl.ing.građ Irina Putica, voditeljica službe korištenja voda VGO Split, dipl.ing.građ Ivan Paić, voditelj službe Vodnogospodarske ispostave za mali sliv "Zrmanja-Zadarsko primorje" u Zadru te dipl.ing. Darko Rukavina, direktor Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak d.o.o. Senj.

U periodu vršnog opterečenja , kao i zbog velikog hidrostatskog pritiska na samom ozračnom oknu, prije ulaska podmorskog ispusta u more, došlo je do propuštanja pročišćene fekalne otpadne vode kroz ozračno okno. Čim uvjeti dozvole pristupiti će se detaljnoj analizi kako bi se uklonio izvor neusklađenosti ulaza i izlaza pročišćene fekalne otpadne vode prije ulaska u podmorski cjevovod.

Komunalno društvo Pag d.o.o.

Poštovani, na području Golije došlo je do nagnječenja kanalizacijskog kolektora. Kao posljedica dolazi do preljevanja dijela fekalnih voda. Preljevanje se uglavnom događa u prijepodnevnom periodu od 10:00 do 13:00 sati.
Budući da ljetna sezona još traje, radovi na sanaciji su mogući sredinom mjeseca rujna.
Kako bi se problem kvalitetno riješio , potrebno je pristupiti kompletnoj rekonstrukciji.
Projekt Rekonstrukcije kanalizacijskog sustava Golija je u izradi. Rekonstrukcijom je obuhvaćen prostor od Lučke kapetanije do crpne stanice na Goliji , uključujući i crpnu stanicu.

Komunalno društvo Pag d.o.o.

POŠTOVANI KORISNICI, ZBOG DUGOG, SUŠNOG RAZDOBLJA I EKSTREMNO VISOKIH TEMPERATURA DOŠLO JE DO POVEĆANE POTROŠNJE VODE KOJA PREMAŠUJE DOTOK SA KOPNA. ZAMOLJAVAMO GRAĐANE NA MAKSIMALNU ŠTEDNJU VODE DA ZA SADA IZBJEGNEMO DALJNJA OGRANIČENJA U ISPORUCI. ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU