Ovih dana Komunalno društvo Pag ishodovalo je pravomoćnu lokacijsku dozvolu za planirani zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2.skupine i to za Izgradnju trase magistralnog cjevovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem. Ovaj projekt je prioritet na planu vodoopskrbe. Izgradnja trase magistralnog cjevovoda se nalazi na klizištu županijske ceste L630001 Crkvine – Sv. Duh. Komunalno društvo Pag nakon obavljenog postupka bagatelne nabave potpisalo je ugovor u listopadu 2016.godine o izradi Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta izgradnje trase magistralnog cjevovoda Kolan – Pag ugroženog klizištem. Ovu projektnu dokumentaciju sufinancirale su Hrvatske vode u omjeru 80%/20%. Nakon ishodovanja pravomoćne lokacijske dozvole Komunalno društvo Pag d.o.o. odmah je pristupilo postupku nepotpunog izvlaštenja koji je radi velikog broja vlasnika zemljišta na projektiranoj trasi neophodan.

- Dokument - Lokacijska dozvola – klizište - pogledaj