Komunalno društvo pag d.o.o. za provjeru kvalitete otpadnih voda potpisao je ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar još 2001 godine.
Zavod sa svojim stručnim službama uzima uzorke otpadne vode iz kontrolnog okna označenog u Vodopravnoj dozvoli Ur.br:374-23-4-99-7, Klasa:UP/I-325-03/98-01/0276 od 15. lipnja 1999. godine.Uzorci se uzimaju u vremenskim razmacima i na pokazatelje određene u navedenoj dozvoli.

REZULTATI ANALIZE OTPADNIH VODA


2021.godina


2020.godina


2019. godina


2018.godina


2017.godina