U elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske ( EOJN RH https://eojn.nn.hr.https://eojn.nn.hr. ) dana 06.12.2023 godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak nabava : Nabava Idejnog rješenja i elaborata zaštite okoliša ev.br. 85/23.