GRAĐEVINA

LOKACIJSKA DOZVOLA

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

Vodoopskrbni sustav Košljun-Sv.Martin

- glavni i izvedbeni projekt

Broj projekta:03-2011

APZ HIDRIA d.o.o.,Zagreb

Godina izrade:svibanj, 2011.

Klasa:UP/I-350-05/11-01/42

Ur.broj:2198/1-11-5/1-11-5

Od 20.05.2011.Izdan od:

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji,Služba za prostorno uređenje ,zaštitu okoliša,graditeljstvo i imovinsko pravne poslove

Klasa:UP/I-361-03/05-01/116

Ur.broj:2198-11-06-04

Od 04.01.2011.Izdan od:

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji,Služba za prostorno uređenje ,zaštitu okoliša,graditeljstvo i imovinsko pravne poslove

Vodosprema Vrčići I.

-glavni projekt

Broj projekta :451

Hidro-consult d.o.o. Rijeka

Godina izrade:ožujak,2011.

Klasa:UP/I-350-05/11-01/41

Ur.broj:2198/1-11-5/1-11-5

Od 24.05.2011.Izdan od:

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji,Služba za prostorno uređenje ,zaštitu okoliša,graditeljstvo i imovinsko pravne poslove

Klasa:361-03/11-05/10

Ur.broj:2198/1-11-5/1-11-2

Od06.06.2011. Izdan od:

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja Zadarske županije,Ispostava Pag

GRAĐEVINA

LOKACIJSKA DOZVOLA

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

Vodoopskrbni cjevovod naselja Proboj-I faza

-glavni projekt

Broj projekta:47/2012

APZ HIDRIA d.o.o.,Zagreb

Godina izrade:ožujak,2013.

Klasa:UP/I-350-05/12-01/37

Ur.broj:2198/1-11-5/1-12-7

Od 21.02.2013.Izdan od:

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji,Služba za prostorno uređenje ,zaštitu okoliša,graditeljstvo i imovinsko pravne poslove

Klasa:361-03/13-05/4

Ur.broj:2198/1-11-5/1-12-6

Od 03.05.2013. Izdan od:

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja Zadarske županije,Ispostava Pag