Osnovni podaci o stanju vodoopskrbnom sustavu na području Grada Paga

 • duljina mreže 104.974,5 metara
 • ukupni volumen vodospremnika V=9990 koji se sastoji od 10 vodosprema i 2 prekidne komore
 • broj priključaka : domaćinstva - 4634 gospodarstvo - 55
 • godišnja potrošnja vode za 2008 godinu - 806.623,00 m3

 vovo

Kako bi se voda čijom distribucijom upravlja Komunalno društvo Pag  kvalitetno raspodijelila da svih potrošača bilo je potrebno izgraditi slijedeće objekte:

RB Vodoopskrbna građevina Osnovne veličine Izgradnja
1. Izvorište Velo blato 22 l/sek 1977
2. Crpilište Vrčići 48 l/sek 2017
3. Vodosprema Smokvica 200 m3 1988
4. Vodosprema Dinjiška 500 m3 1984
5. Vodosprema Vrčići 1000 m3 2014
6. Vodosprema Košljun 200 m3 1988
7. Vodosprema Košljun I. 500 m3 2016
8. Vodosprema Sv.Martin 1000 m3 2016
9. Vodosprema Babelina draga 1000 m3 + 330 m3 1970
10. Vodosprema Gradac 2000 m3 1988
11. Vodosprema Šimuni 500 m3 1988
12. Prekidna komora Šimuni 60 m3 1988
13. Vodosprema Kolan 100 m3 1988
14. Vodosprema Mandre 1 250 m3 1977
15. Vodosprema Mandre 2 500 m3 2007
16. Prekidna komora Komorovac 2000 m3 1981/1982
17. Podmorski cjevovod profil= 200 mm PHD
profil=300mmČELIK
 1981/1982
1992/1993

Opis vodoopskrbnog sustava Grada Paga

Vodovod Grada Paga, kojim upravlja KD Pag, opskrbljuje vodom za piće  cjelokupno stanovništvo i gospodarstvo, te osigurava vodu za protupožarnu zaštitu na području Grada. 

Za vodoopskrbni sustav Grada Paga koristi se voda iz Vodovoda Hrvatsko primorje južni ogranak i voda vlastitih izvorišta: crpilišta  Vrčići dok se bunar Velo blato trenutno ne koristi. Iz „Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak“ opskrbljuje se sjeverni dio otoka do grada Paga (područja Mandre, Kolan Šimuni, Grad Pag), dok se iz Crpilišta Vrčići opskrbljuje južni dio otoka (Košljun, Gorica, Vlašići, Vrčići, Stara Vas, Smokvica, Miškovići, Dinjiška, te po potrebi dio Grada Paga). Bunar Velo Blato trenutno nije u sustavu distribucije.

Detaljni opis vodoopskrbnog sustava Grada Paga

Voda s kopna, iz Vodovoda Hrvatsko primorje južni ogranak

Maksimalne količine vode koje se mogu koristiti  su 70 - 110  l/s. Za vodovod Hrvatsko primorje –južni ogranak zahvaćena je voda u tlačnom tunelu HE Senj. Voda se nakon pročišćavanja postupkom filtracije i dezinfekcije, sustavom cjevovoda, precrpne stanice Stinica i prekidnih komora Lokva, Stinica i Koromačina, raspodjeljuje komunalnim organizacijama koje je dalje raspodjeljuju svojim distribucijskim sustavom potrošačima Voda se doprema na otok Pag s kopna kroz dvije podmorske cijevi do PK Komorovac, gdje se doklorira. Dalje se gravitacijski  transportira glavnim transportnim cjevovodom do Čvora 1 gdje se grana u dva smjera: smjer Novalja i smjer Pag.

-----

Hrmotine- č Ø600-400 mm, dužine 43900 m do prekidne komore Koromačina  V=250 m3, K:G.V. 269 m.n.m.

Iz prekidne komore Koromačina kopnenim putem do mora Č, Ø 508 mm- dužina 324 m, te Č Ø419,10 mm- dužine 1468 m  vodoopskrbni cjevovod   ulazi u more, te gravitacijskim podmorskim cjevovodom (ČØ 300 i NKT Ø 200 – dužine 2645 m svaka cijev) dotječe na kopno.

Iz mora do vodospreme Komorovac Č, Ø419,10- dužina 558 m i č, Ø457,20- dužina 1429 m   u vodospremu Komorovac (Vol=1000 m³) na otoku Pag.

Iz vodospreme Komorovac ( K. G.V. 201 m.n.m.) voda se dalje gravitacijski  transportira glavnim transportnim cjevovodom (Č Ø 450 – dužine 3077 m) do Čvora 1 (T23) gdje se grana u dva smjera –Novalja i – Pag.

Od  Čvora 1 (Č Ø 450 m – dužina 1720 m) odvaja se ogranak  (Č Ø 200 – dužina 45 m) za vodospremu Stanina(K.G.V. 54,50 m.n.m) ,a glavni transportni cjevovod ( Č Ø 450 – dužine 5259,93 m) nastavlja se dalje prema Čvoru 2 (Sv.Duh), gdje se grana u dva smjera i to : smjer Kolan i  smjer Pag.

1.Smjer Kolan - cjevovodom (Č Ø 273- dužina 1935 m) za područje Kolana.

- na cjevovodu (Č Ø159 m) se nalazi : CS Kolan (Q=15 l/s)(k.t. 106 m.n.m.) i vodosprema Kolan (K.G.V.165 m.n.m.) ,Vol=100 m³ koja opskrbljuje mjesto Kolan.

- na cjevovodu (Č Ø 200 m )nalazi se  PK  Šimuni (K.G.V. 115,50 m.n.m.) Vol= 60 m³, nadalje se cjevovodom PVC Ø 225 – dužine 817,50 m grana vodovod :

 1. a) na cjevovod PVC Ø160 m- dužine 2560 m do vodospreme Šimuni (K.G.V. 71 m.n.m.),Vol=500 m³ - kojim se opskrbljuje naselje Šimuni ,kamp Šimuni.
 2. b) na cjevovod PVC Ø 140/200 – dužine 1265 m do vodospreme Mandre (K.G.V.86 m.n.m.) , Vol= 250 m³ i 500 m³ - kojom se opskrbljuje mjesto Mandre.
 1. 2. Smjer Pag –gravitacijskim cjevovodom Č Ø 350 –dužina 3999,77 m  redukcija na Č  Ø 300 dužina 7181,15 m voda ide  prema gradu Pagu, i to u  vodospremu Pag (K.G.V. 81,80 m.n.m),Vol=2000 m koja  gravitacijskim cjevovodom  PVC 280 m – dužine 2872,10 m puni  vodospremu  Babelina Draga, Vol=1350 m³ koje opskrbljuje grad Pag.

Iz Vodospreme Babelina Draga gravitacijskim transportnim cjevovodom AC Ø 250  na dužini od 4678 m voda se odvaja (na Ø 150  - dužine 1500 m) za vodospremu Košljun , Vol=200 m³- kojom se opskrbljuje mjesto Košljun, te se nastavlja do mjesta Gorica.

Voda izvorišta na otoku Pagu,  bunar Velo blato  izdašnosti oko 20 l/s i Crpilište  Vrčići sa šest zdenaca ukupne izdašnosti 48 l/s. Bunar Velo blato trenutno se ne koristi, dok je u distribuciju stavljen sustav Crpilišta Vrčići.

Distribucija vode iz smjera Crplište Vrčići  osim postojećih cjevovoda u svom sastavu ima dvije  nove vodospreme VS Košljun V=500 m3, K.G.V.=38,60 m.n.m., K.DNA=35,50 m.n.m i VS Sv.Martin V=1000 m3, K.G.V.=102,00 m.n.m., K.DNA=99,00 m.n.m. kao i crpna stanica na lokaciji k.č.broj=8671//1, k.o. Pag, kapaciteta 23,6 l/sek po 1 crpki. Ugrađene su 3 crpke po P2=30Kw, gdje je manometarska visina vode Hman=98,00 m.

Izgrađena su slijedeće vrsta cijevi i dužina VS Košljun - CS, gravitacijski cjevovoda L=1211,00 m, Ø225, PEHD/ PE-100, S8/SRD 17, radni tlak 10 bara, CS – VS SV.Martin, tlačni cjevovod L=4174,00 m,Ø250, PEHD, SRD 11, radni tlak 16 bara, VS Sv.Martin- do skretanja za naselje Proboj L=1782,00 m, Ø225, PEHD/ PE-100, S8/SRD 17, radni tlak 10 bara.

Iz vodospreme Sv.Martin izgrađen je gravitacijski cjevovod koji opskrbljuje naselje Proboj. Ukupna dužina gravitacijskog cjevovoda koji počinje od vodospreme Sv.Martin  do zasunske komore smještene na križanju za naselje Proboj  L=1782,77 m.

Izgrađen je i vodoopskrbni sustav naselja Proboj koji počinje od zasunske komore ZK 1 na križanju i nastavlja se u naselju Proboj. Dužina cjevovoda od ZK1 na križanju za naselje Proboj do ZK2 je L=14100 mPEHD 250 (DN 200), od ZK 2 do NHY13 je L=290,0 m, profila PEHD 200 (DN 160), te do ZK2 do NHY 15 je L=190, m , PEHD 125 (DN 100).

Crpilište Vrčići sastoji se od 6 zdenaca , izdašnost po zdencu iznosi 8 l/s (ukupno 48 l/s)  te se voda distribuira direktno u vodospremu Vrčići. Iz vodospreme Vrčići voda se distribuira u tri smjera:

 1. Gravitacijskim cjevovodom AC Ø250 – dužine 4739,60 m voda ide u vodospreme VS  Košljun V=200 mᵌ, VS Košljun I. V=500 m3 i VS Sv.Martin V=1000 m3  

A1) Gravitacijskim cjevovodom AC Ø250 – dužine 9417,60 m voda ide u vodospremu Babelina Draga, tako da dio grada Paga može u slučaju potrebe opskrbiti vodom iz vodovoda Crplište Vrčići.

 1. B) Gravitacijskim cjevovodom (PVC Ø 160 – dužine 5694,50 m ide u vodospremu Dinjiška Vol=500 m³- ona opskrbljuje mjesta Dinjiška ,te iz vodospreme Dinjiška gravitacijskim cjevovodom PVC Ø 110 m  opskrbljuje mjesto Miškovići.
 1. C) Premoštena je tlačna cijev ( Ø 200 –dužine 3960 m) iz Vrčića sa tlačnom cijevi (PVC Ø 125 – dužine 6015,5 m) iz Velog blata, koja puni vodospremu Smokvica, i sada djeluje isključivo kao gravitacijska opskrbna cijev.

C1) Postoji mogućnost opskrbe naselja Povljana tlačnim cjevovodom u smjeru Povljana, ali se ne koristi.

Dužine glavnih vodovodnih  cijevi , profili cijevi i materijali:

1.vodovodno okno Sv.Duh – vodosprema Pag,  L=11.180,92 m, Ø300 Fe

2.vodosprema Pag – spojni  vod na vodospremu  Babelina draga, L=2.830,60 m, Ø250 PVC

3.vodosprema Pag – prekidna komora Vrčići, L=12.244,60 m, Ø250 AC

4.vodosprema Vrčići-Dinjiška- Miškovići, L=10.652 m, Ø160 PVC, PEHD

5.vodosprema Vrčići-Velo blato, L=3.960 m, Ø250 AC

6.Velo blato – vodosprema Smokvica, L=7.000 m, Ø140 PVC, PEHD

7.priključak za Košljun  (na 4+678 m , V.V.7) , L=2.537 m, Ø110 PVC

8.mjesto Vrčići, L=1.000 m, Ø63 PEHD

9.mjesto Vlašići, L=2.000 m, Ø160 PVC, AC;  Ø90, Ø 60 PEHD

10.mjesto Stara Vasa, L=1.500 m, Ø90 PEHD

11.mjesto Kukovići, L=200 m, Ø63 PEHD

12.mjesto Smokvica, L=1.000 m, Ø90 PVC

13.mjesto Dinjiška, L=1.000 m, Ø160, Ø100 PVC, PEHD; Ø90 , Ø60 PEHD

14.mjesto Miškovići,  L=1.800 m, Ø160, Ø110 PVC; Ø63 PEHD

15.mjesto Košljun, L=2.658 m, Ø110,PVC

16.čvor Sv.Duh –Šimuni,  L=8.287,48 m, Ø200, Ø160 PVC

17.mjesto Šimuni,  L=2.851,75 m, Ø200, Ø250, Ø100 PVC; Ø63, Ø110 PEHD

 1. 18. naselje Vodice-vodosprema Pag (cjevovod poveznica), L=260,30 m, Ø315,PVC
 2. 19. naselje Vodice – do jame, L=3.603,59 m, Ø160, Ø140, Ø110, Ø63 PVC, PEHD

20.od jame – spoj na Bošanu , L=500 m, Ø160 PVC

21.mjesto  Bošana , L=2.202,50 m, Ø110, Ø160 PVC; Ø90 PEHD

22.Ulica S.S.Kranjčevića , L=624,47 m, Ø160,PVC

23.vodosprema Pag- ogranak za Sv. Jelenu,  L=428,90m, Ø250 PVC

24.naselje Sv.Jelena ,L=            ,  Ø200, Ø160, Ø110, PVC

25.jezgra Grada Paga, L=5.520 m , Ø80 AC, Ø100, Ø63 Fe

26.Grad Pag bez jezgre,  L=6.140 m, Ø100 PVC

27.vodosprema Babelina draga- naselje Bašaca,  L=1.012 m, Ø200, Ø160 PVC

28.naselje Bašaca – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda , L=4.365 m, Ø110 PEHD

Ukupna dužina cca 99.359,11 m ili cca  100.000,00 m do fi 100 mm.

Crpne stanice

 1. 1. CS SV.Martin – Košljun – 3 crpke po P2=30kW, crpka bez pretvarača frekvencije

Sastoji se od tri paralelno spojene crpke pojedinačnog kapaciteta 3xQc =255 m3/m( cca 23,6 l/s jedna crpka), manometarska visina dizanja Hman=98,0 m ,tip= GRUNDFOS HYDRO MPC- S3 CR64-5-1.Izgrađen sustav vodoopskrbe Košljun – Sv. Martin s pripadajućim novoizgrađenim vodospremama, vodosprema Košljun od 500 m3 i vodosprema Sv. Martin od 1000 m3 zajedno sa trasom gravitacijskog -  tlačnog cjevovoda, dužina gravitacijskog cjevovoda iznosi 1211 m, a trasa tlačnog cjevovoda iznosi 4173 m., u ukupnoj dužini od 5384 m.

 1. 2. CS Kolan (Q=15 l/s)

Odnos između KD PAG d.o.o. Pag i Komunalije d.o.o. Novalja definiran je navedenim Ugovorom.

UGOVOR

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je zajedničko održavanje vodoopskrbnih objekata.

 

Održavanje vodoopskrbnih objekata obuhvaća slijedeće objekte:

-         Podmorski cjevovod i objekte od ulaska u more do PK Komorovac

-         PK Komorovac

-         Klorinatorsku stanicu

-         Transportni cjevovod do granica županije ( muljni ispust na priključku Tifon )

-         Nabava i postupanje s klorom.

 Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da troškovi održavanja i funkcioniranja objekata iz članka 1. ovog ugovora snosi svaka strana u 50 %.

 Članak 3.

 Svaka ugovorna strana imenuje odgovorne osobe i to na strani KD "Pag"d.o.o. ,Pag, gđu Marijanu Orlić Kustić dipl.ing.građ. a na strani "Komunalija" d.o.o. Novalja g. Tomislav Šimunović dipl.ing.stroj.

 Članak 4.

Imenuje se Irena Buljanović dipl. ing.agronomije, zaposlenica u KD "Pag"d.o.o.Pag, kao odgovorna osoba za postupanje sa klorom.

Članak 5.

 Ugovorne strane suglasne su da će tehniku, način i rokove za ugovorene radove iz čl.1. ovog ugovora obavljati na temelju godišnjeg Plana aktivnosti održavanja vodoopskrbnih objekata, a po potrebi međusobno dogovarati na sastancima koji će se održavati mjesečno jedanput, te će zaključke sa sastanka zapisnički konstatirati.

 

  6.1. Održavanje klorinatora

 Redovito i interventno održavanje klorinatora provodi ovlašteni serviser. U tu svrhu KD PAG ima sklopljen ugovor s tvrtkom CONTROLMATIC d.o.o. Šibenik.