Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora II te Voditelja projekta nad građevinskim radovima na Razvoju vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o., - pogledaj dokumentaciju

Postupak javne nabave radova- Izvođenje radova na projektu Razvoj vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o. - pogledaj dokumentaciju