1. Prethodno savjetovanje - Obavijest
2. Prijedlog dokumentacije o nabavi - Knjiga 1.
3. Prijedlog ugovora - Knjiga 2.
4. Troškovnik - Knjiga 3
5. Projektna dokumentacija - Knjiga 4.
6. Projekti - u nastavku

1. VODOVODNA MREŽA NASELJA STARA VASA

  • Glavni projekt-građevinski projekt VODOVODNA MREŽA NASELJA STARA VASA oznaka projekta: 5525, glavni projektant: Robert Miletić dipl.ing.građ. - pregledaj dokument
  • Građevinska dozvola - pregledaj dokument

2. REKONSTRUKCIJA- Vodoopskrbni cjevovod VS Pag-VS Babelina draga

  • Mapa 1_ dio 1 i dio 2- Građevinski projekt REKONSTRUKCIJA- Vodoopskrbni cjevovod VS Pag-VS Babelina draga, oznaka mape :HP-GP-20-822/2019-GP, glavni projektant: Jadranka Pavletić - I. DIO - pregledaj dokument | II. DIO - pregledaj dokument
  • Mapa 2- glavni elektrotehnički projekt REKONSTRUKCIJA- Vodoopskrbni cjevovod VS Pag-VS Babelina draga, oznaka projekta: HP-EL-20-24-GP, tvrtka : HIDROPROJEKT-ING d.o.o., glavni projektant: Jadranka Pavletić - pregledaj dokument
  • Građevinska dozvola - pregledaj dokument

3. ZAMJENA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI DINJIŠKA – MIŠKOVIĆI

  • Mapa 1/1-glavni projekt ZAMJENA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI DINJIŠKA – MIŠKOVIĆI, oznake glavnog projekta GP-2018P23, projektantski ured Sedra Consulting d.o.o., glavni projektant: Dragan Šekerija, struč.spec.ing.aedif.
  • Potvrda-o-izvođenju-radova-bez-građevinske-dozvole - pregledaj dokument

  •  Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - pogledaj dokument