CIJENA USLUGA KN/€
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450      
       
CJENIK VODNIH USLUGA
Tarifa vodnih usluga      
Opis cijena u kn jed. mjere cijena u €
Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 38,00 kn/mj 5,04
osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 4,90 kn/m³ 0,65
Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda 28,00 kn/mj 3,72
Osnovna cijena vode usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) 4,66 kn/m³ 0,62
Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 2,94 kn/m³ 0,39
 
Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima
Opis cijena u kn jed. mjere cijena u €
Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 50,00 kn/mj 6,64
osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 9,00 kn/m³ 1,19
Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda 50,00 kn/mj 6,64
Osnovna cijena vode usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) 6,00 kn/m³ 0,80
       
Opis cijena u kn jed. mjere cijena u €
Naknada za razvoj za vodu 3,00 kn/m³ 0,40
Naknada za razvoj za odvodnju 2,00 kn/m³ 0,27
Naknada za korištenje voda 2,85 kn/m³ 0,38
Naknada za zaštitu voda 1,35 kn/m³ 0,18
       
Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Paga
       
Tarifa usluga      
Opis cijena u kn jed. mjere cijena u €
Cijena usluge cisternom od 5m³ 294,75 5m³ 39,12
Cijena usluge cisternom od 10m³ 580,50 10m³ 77,05
       
CJENIK OSTALIH USLUGA   
Tarifa usluga      
Opis cijena u kn jed. mjere cijena u €
Usluge specijalni komunalnih vozila - kanaločistač 450,00 1h 59,73
Izdavanje suglasnosti 200,00 1 kom 26,54
Naknada za slučaj samovoljnog ukopčanja na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne kanalizacije 7.500,00 1 kom 995,42
Izvodi iz poslovnih knjiga - knjigovodstvene evidencije 20,00 1 list 2,65
Satnica radnika NKV 72,00 1h 9,56
Satnica radnika KV 99,00 1h 13,14
Satnica radnika VKV 110,00 1h 14,60
Izrada kućnog priključka: prema stvarnom trošku rada i materijala
Naknada za iskopčanje radi nepodmirenja dugovanja stambeni prostor 200,00 1 kom 26,54
Naknada za iskopčanje radi nepodmirenja dugovanja poslovni  prostor 480,00 1 kom 63,71
Naknada za ukopčanje radi nepodmirenja dugovanja stambeni prostor 200,00 1 kom 26,54
Naknada za ukopčanje radi nepodmirenja dugovanja poslovni  prostor 480,00 1 kom 63,71
Naknada za rad stroja  rovokopač/utovarivač 250,00 1 h 33,18
Prihvat vozila na UPOV  13,50 1m³ 1,79
       
Navedene cijene su iskazane bez PDV-a