Prethodno savjetovanje - "Razvoj vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag" 19.05.2023


 Prethodno savjetovanje - GORICA - objava 9.2.2021

  • Dokumentacija o nabavi CS Gorica - pogledaj
  • Prethodno savjetovanje-izgradnja podzemne precrpnice Gorica te njeno spajanje na vodoopskrbni sustav Grada Paga - pogledaj
  • Prilog 2. Izjava o duljini trajanja jamstva za otklanjanje nodostataka u jamstvenom roku - pogledaj
  • Prilog 3. Prijedlog ugovora - pogledaj
  • Prilog 4. Troškovnik - pogledaj
  • Prilog 5. Izjava o prihvaćanju prijedloga ugovora - pogledaj
  • Prilog 6. Izjava o roku izvođenja radova - pogledaj
  • Hydro MPC-S 3 CR64-2 U2 D-C-P-A - pogledaj
  • CS Gorica - IZVEDBENI PROJEKT - pogledaj
  • VRCA_fast_acting_relief_valve_8.2017 - pogledaj

 Prethodno savjetovanje - PROBOJ