Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi Komunalno društvo Pag d.o.o., kao sektorski naručitelj, objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi;