• Poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o donošenju Odluke o cijeni vodnih usluga - pogledaj dokument
  • Nacrt Odluke o cijeni vodnih usluga - pogledaj dokument
  • Obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju - pogledaj dokument
  • Izvješće o savjetovanju s javnošću o donošenju Odluke o cijeni vodnih usluga - pogledaj dokument