U elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske ( EOJN RH https://eojn.nn.hr. https://eojn.nn.hr. ) dana 12.srpnja 2023. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak nabava : Usluge nadzora i koordinatora II te Voditelja projekta nad građevinskim radovima na projektu Razvoj vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o..

Naručitelj: K.D.PAG d.o.o.PAG je objavio "Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava"

za postupak: Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora II te Voditelja projekta nad građevinskim radovima na Razvoju vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o.,

broj objave: 2023/S 0F5-0029320.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje