GRAĐEVINA

LOKACIJSKA DOZVOLA

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

Kanalizacija Vodice II.faza

- glavni projekt

Broj projekta:346

Hidro-consult d.o.o. Rijeka

Godina izrade: 2005.

Izvod iz Provedbenog urbanističkog plana Lokunja –Vodice,Klasa:350-05/05-01/7,Ur.broj:2198-11-05-02 od 22.04.2005., Izvod iz Provedbenog urbanističkog plana Vodice 2,Klasa:350-05/05-01/6,Ur.broj:2198-11-05-02 od 18.04.2005.

Klasa:UP/I-361-03/05-01/116

Ur.broj:2198-11-06-04

Od 04.01.2006.Izdan od:

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji,Služba za prostorno uređenje ,zaštitu okoliša,graditeljstvo i imovinsko pravne poslove

Kanalizacija Bašaca II.faza

-glavni i izvedbeni projekt

Broj projekta :311/II/GP

Hidro-consult d.o.o. Rijeka

Godina izrade:studeni, 2011.

Klasa:UP/I-350-05/11-01/54

Ur.broj:2198/1-11-5/1-11-7

Od 15.11.2011.Izdan od:

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja Zadarske županije,Ispostava Pag

Klasa:361-03/11-05/29

Ur.broj:2198/1-11-5/1-12-6

Od 20.01.2012. Izdan od:

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja Zadarske županije,Ispostava Pag

Kanalizacija Macel

-glavni projekt

Broj projekta :413

Hidro-consult d.o.o. Rijeka

Godina izrade:listopad,2007.

Klasa:UP/I-350-05/08-01/87

Ur.broj:2198/1-11-5/1-12-12

Od 26.01.2012.Izdan od:

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja Zadarske županije,Ispostava Pag

Klasa:361-03/12-05/9

Ur.broj:2198/1-11-5/1-12-6

Od 22.03.2012. Izdan od :

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja Zadarske županije,Ispostava Pag

Kanalizacija Lokunja –Sv.Jelena- glavni i izvedbeni projekt

Broj projekta :412/GP/IZP

Hidro-consult d.o.o. Rijeka

Godina izrade:srpanj,2012.

Klasa:UP/I-350-05/08-01/88

Ur.broj:2198/1-11-5/1-12-12

Od 26.01.2012.Izdan od:

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja Zadarske županije,Ispostava Pag

Klasa:361-03/12-05/23

Ur.broj:2198/1-11-5/1-12-6

Od 17.08.2012.Izdan od :

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja Zadarske županije,Ispostava Pag

GRAĐEVINA

LOKACIJSKA DOZVOLA

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

Glavni kolektor fekalne kanalizacijske mreže Vodice

–I faza i šetnice

Broj projekta :271/GP

Hidro-consult d.o.o. Rijeka

Godina izrade:srpanj,2012.

Klasa:UP/I-350-05/12-01/1

Ur.broj:2198/1-11-5/1-12-10

Od28.05.2012..Izdan od:

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji,Služba za prostorno uređenje ,zaštitu okoliša,graditeljstvo i imovinsko pravne poslove

Klasa:361-03/12-05/22

Ur.broj:2198/1-11-5/1-12-6

Od 26.11.2012.Izdan od :

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja Zadarske županije,Ispostava Pag

Kanalizacija Bašaca I faza

- glavni projekt

Broj projekta :482/IP

Hidro-consult d.o.o. Rijeka

Godina izrade:kolovoz,2012.

Klasa:UP/I-350-05/12-01/23

Ur.broj:2198/1-11-5/1-12-7

Od 26.10.2012.Izdan od:

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji,Služba za prostorno uređenje ,zaštitu okoliša,graditeljstvo i imovinsko pravne poslove

Klasa:361-03/13-05/1

Ur.broj:2198/1-11-5/1-13-6

Od 14.02.2013.Izdan od :

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja Zadarske županije,Ispostava Pag