Komunalno društvo Pag d.o.o. ishodovalo je pravomoćnu uporabnu dozvolu za projekt Kanalizaciju Macel. U sklopu ovog projekta izgradila se nova crpna stanica i 500 metara kanalizacijskog kolektora na predjelu Macel – Katine.


Vrijednost investicije bila je je 3. 300. 000 kuna zajednički sufinanciran od strane Hrvatskih voda i Komunalnog društva Pag d.o.o. u omjeru 80%/20%.