Početkom mjeseca svibnja započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda prema naselju Proboj, zadnjeg naselja na području Grada Paga bez sustava javne vodoopskrbe.


Kao što smo već pisali sredstva za ovaj projekt uspješno su osigurana u 2017. godine preko mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“, budući da u 2015. i 2016. godini nismo sa ovim projektom ušli u program sufinanciranja od strane Hrvatskih voda.
Osim što je ovim projektom planirana izgradnja glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Komunalno društvo Pag d.o.o. pristupiti će izradi kućnih priključaka za sve korisnika sa tog područja kako bi se po završetku izgradnje cjevovoda omogućilo korištenje sustava javne vodoopskrbe. Predviđa se izrada cca 30 kućnih priključaka za ovu sezonu. Ovakav pristup zahtjeva dodatni angažman za koji se nadamo da će biti uspješno ostvaren prije početka turističke sezone.
Daljnji razvoj vodoopskrbe mreže, koja je neophodna za budući razvoj ovog područja, širiti će se sukladno UPU-u naselja Proboj.