Komunalno društvo Pag d.o.o. dana 30.travnja 2018.godine ponudilo je Prijedlog novog cjenika kao i Odluku o cijeni vodnih usluga. Na istu je 21.svibnja 2018. godine Gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić dao je Suglasnost i primjenjuje se od 01. lipnja 2018.godine.

 

Ista je donesena radi usklađivanja Izračuna najniže cijene vodnih usluga u vodoopskrbi i odvodnji za 2018. godinu.

Ovim cjenikom omogućiti će se daljnje i nužno ulaganje u komunalnu infrastrukturu na području Grada Paga.