Komunalno društvo Pag d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, za nabavu radova na izgradnji crpne stanice „CS Jadran“ s pripadajućim gravitacijskim kolektorima ulice Golija u Pagu.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198 (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da od 06. srpnja do 13. srpnja 2018. godine eventualne primjedbe i prijedloge dostave preko portala javne nabave EOJN-a. Pogledaj – Prethodno savjetovanje.

Stručno povjerenstvo
za javnu nabavu