Sukladno Planom upravljanja vodama za 2018. godinu i Programom smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj od strane Hrvatskih voda, sklopljen je Ugovoru o sufinanciranju poz. B.03.05.69, između Komunalnog društva Pag d.o.o. i Hrvatskih voda .

Osigurana su sredstva za sufinanciranje na projektu Zamjena vodoopskrbnog cjevovoda na dionici vodosprema Vrčići - Vodosprema Dinjiška te izgradnja spojnog cjevovoda na dionici vodosprema Vrčići - vodosprema Dinjiška.

Komunalno društvo Pag d.o.o. obavještava građane naselja Vrčići , Stara Vasa , Šišini, Kukovići, Magaši i Dinjiška o počeku izvođenja radova. Radovi će započeti 17.prosinaca 2018. godine i trajati 210 kalendarskih dan.

izvođač radova je tvrtka Đurkin d.o.o. , iz Čakovca, a nadzor nad izvođenjem projekta je tvrtka ldassa commerce d.o.o. iz Zadra.

POGLEDAJ DOKUMENT