vodomjer

Obavještavamo sve zainteresirane za nove priključke na komunalne vodne građevine da zbog trenutačne situacije u prometu roba i nemogućnosti isporuke materijala potrebnih za izradu priključaka, za sada nismo u mogućnosti izrađivati nove priključke.

 

Pozivamo sve koji imaju potrebu za priključkom da podnesu zahtjev Društvu, koji će ga realizirati kada se za to ostvare uvjeti.