beautiful colored new euro bills which lies blue euro flag concept european union

Obavještavaju se potrošači da blagajna Komunalnog društva Pag d.o.o. neće raditi u razdoblju od 30. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. Računi za vodne usluge u tom razdoblju mogu se podmiriti putem internet bankarstva ili pružatelja financijskih usluga (banka, FINA) i pošte.