simuniU Šimunima su započele radnje kojima se pripremaju stanovnici na novi sustav prikupljanja otpada. Izvršeno je lijepljenje bar kod naljepnica na kante korisnika koje će se od slijedećeg tjedna početi očitavati i stvarati određena baza podataka za daljnji obračun. Građani će ujedno započeti i sa odvojenim sustavom prikupljanja otpada. Odvojeni otpad  će nakon  primarne reciklaže u kući biti poslan na daljnju preradu i postati korisna sirovina. Sustav će se provoditi preko označenih vrećica za reciklažu za papir, staklo,plastiku i metal. Sakupljanje vrećica vršit će se prema tjednom rasporedu odvoza. Održan je radni sastanak – zbor građana na kojemu se razgovaralo o novom načinu naplate koji stupa na snagu od 01. siječnja slijedeće godine. Govorilo se o problemima sa kojima ćemo se susretati nakon uvođenja novog sustava naplate, što u zimskim mjesecima koji se odnose na domicilno stanovništvo koje je malobrojno, što o problemima koji će se javljati u ljetnim mjesecima kada na otoku imamo višestruko povećan broj korisnika naših usluga.