2. slika potpisivanje

U uredu Gradonačelnika Grada Paga Ante Fabijanića 28. prosinca 2023.g. održano je svečano potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na projektu Razvoj vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag.
Vrijednost radova iznosi 4.530.263,54 eura, bez pdv-a.

Nositelj projekta je Komunalno društvo Pag d.o.o. Projekt se realizira zahvaljujući bespovratnim sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti donesenog od Vlade Republike Hrvatske, sredstvima Hrvatskih voda i Naručitelja. Ranije ove godine je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Komunalnog društva Pag, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zastupanog po državnom tajniku Mariju Šiljegu i Hrvatskim vodama zastupanih po generalnom direktoru Zoranu Đurokoviću.
Kontinuiranu stručnu podršku razvojnim projektima Komunalnog društva Pag pruža Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana Hrvatskih voda zastupan po direktorici Irini Putici.
U sklopu predmetnog ugovora izgradit će se 790 metara vodovodne mreže u naselju Stara Vasa, rekonstruirati će se 2.652 metra glavnog transportnog cjevovoda javne vodoopskrbe koji prolazi kroz sam Grad Pag i rekonstruirati će se cjevovod na dionici Dinjiška – Miškovići u duljini od 4.325 metara.
Projektom se osigurava sigurnost javne vodoopskrbe građanima i povećana dostupnost i kvaliteta isporučene vode te znatno smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži.
Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.
Ugovor o građenju je za izvođača Vodotehnika d.d. iz Zagreba potpisao direktor Šimun Lušić. U ime naručitelja Komunalnog društva Pag ugovor je potpisao direktor društva Ivan Bašić.

1. slika potpisivanje