BABELINA_DRAGAOvog tjedna je prof. Živko Vuković i suradnici sa Građevinskog fakultet - Odjel hidrotehnike iz Zagreba, Gradskoj vijećnici je pred dogradonačelnikom Tinom Herendom i vijećnicima  predstavio Studiju vodoopskrbe mreže grad Paga koju je naručilo Komunalno društvo ¨Pag¨. Kako je naveo prof. Vuković, studija ima dva  cilja i nije još u potpunosti gotova te je  priveden kraju prvi cilj, pa je zbog toga i održana prezentacija.

¨Prvi cilj studije je sagledavanje  postojeće stanje vodoopskrbne mreže. Prikupljeni su  podaci  od Komunalnog društva ¨Pag¨ s materijalima od kojih su izrađene cijevi, zatim dužine cijevi i njihovim profilima u vodovodnoj mreži grada Paga. Temeljem tih podataka, preko određenih modela za izračun, dobiveni su podaci o rasporedu tlakova po mreži. Raspored je odredio i kritične točke same mreže, odnosno mjesta sa najvećim postotkom pucanja cijevi.Takva stanja mogu se riješiti sa ugradnjom reduktivnih ventila koji će smanjiti pritiske u cijevima kako bi se na cijelom području visina tlakova u mreži svela na one optimalne potrebno je izvršiti ulaganja u cijeli sustav.¨, rekao je prof. Vuković. O načinu i dinamici ulaganja  u mrežu će se naknadno donijeti odluka.

Drugi cilj studije je određivanje potreba za vodom i načini proširenja sustava prema dugoročnim planovima od 2015. do 2030. godine. Naime nemoguće je raditi na proširenju vodovodnog sustava,a da se pri tome ne vodi briga o utjecajima novog sustava na stari sustav.